LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Stanisław Piątakiewicz

1913 – 

IMIĘ:  Stanisław

 

NAZWISKO: Piątakiewicz

 

IMIĘ OJCA: Wincenty

 

IMIĘ MATKI: Aleksandra

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1913

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Absolwent Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Zagórzu (1932/33). W okresie II wojny światowej leśniczy w Nadleśnictwie Radomsko – Leśnictwo Folwarki. Z uwagi na służbę w AK po wojnie ze względów bezpieczeństwa musiał opuścić te tereny i rozpoczął pracę jako leśniczy w Nadleśnictwie Gniewowo rejon Wejherowo Gdańskiego Okręgu Lasów Państwowych.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Za służbę w Armii Krajowej represjonowany po II wojnie światowej przez władze komunistyczne. Dla własnego bezpieczeństwa i rodziny przenieśli się na Pomorze, gdzie i tak został przez UB odnaleziony i aresztowany. Zwolniony dzięki pomocy rodziny zmarł wkrótce po uwolnieniu.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Od 1940 r. pełniąc funkcję leśniczego w gminie Folwarki służył w ZWZ-AK Obwodu Radomsko Okręgu Radom – Kielce Armii Krajowej – przeprowadzanie oddziałów przez tereny leśne, poszukiwanie miejsc do biwakowania przez oddziały, wywiad.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Brat Zbigniew był żołnierzem NSZ.

Skany / fotografie:

1. Stanisław Piątakiewicz, 1955 r.
2. Stanisław Piątakiewicz jako uczeń Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Zagórzu, 1932 r.
źródło : archiwum rodzinne Pana Waldemara Retzlaffa