LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Stanisław Marian Gottwald

02/10/1910 – 27/03/1968

IMIĘ:  Stanisław Marian

 

NAZWISKO: Gottwald

 

IMIĘ OJCA: Emil

 

IMIĘ MATKI: Martyna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Woroszyńska

 

DATA URODZENIA: 02/10/1910

 

MIEJSCE URODZENIA: Strusów, pow. Trembowla, woj. tarnopolskie

 

DATA ŚMIERCI: 27/03/1968

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Jasło, woj. podkarpackie

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Absolwent leśnictwa na Politechnice Lwowskiej. Następnie pracował w lasach arcybiskupstwa lwowskiego. W czasie II wojny światowej nadleśniczy w Nadleśnictwie Szerzyny (obecnie teren Nadleśnictwa Gromnik, RDLP w Krakowie). Po wojnie i wyjściu z więzienia pracował jako adiunkt w Nadleśnictwie Kołaczyce (obecnie także Nadleśnictwo Kołaczyce, RDLP w Krośnie). Po organizacji w Jaśle Rejonu Lasów Państwowych przeszedł do pracy w Jaśle. Po przeniesieniu Rejonu Lasów Państwowych do Przemyśla Stanisław Gottwald pracował aż do śmierci w zespole Składnic Państwowych.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Dwukrotnie więziony przez UB w 1945 r. został zwolniony na skutek petycji mieszkańców Szerzyn. Następnie ponownie aresztowany prawdopodobnie w 1949 lub 1950 r. Według akt IPN w 1951 r. prowadzone było przeciwko Stanisławowi Gottwaldowi śledztwo w sprawie udzielenia pomocy przywódcy nielegalnej organizacji pod nazwą „Odwet Górski” Zbigniewowi Makusz-Woroniczowi ps. „Montana” poszukiwanemu przez organa bezpieczeństwa – oskarżenie o popełnienie przestępstwa z art. 148§1 kodeksu karnego.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Stanisław Gottwald po bitwie nad Bzurą w 1939 r. i rozbiciu wojsk polskich przedarł się do Wejherowa. Razem z wysiedloną z Pomorza rodziną trafił do Jasła. Lata okupacji spędził w Szerzynach. Tu jako żołnierz AK działał w strukturach miejscowej Placówki przynależnej do Obwodu Tarnów Inspektoratu Tarnów Okręgu Kraków Armii Krajowej.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Stanisław Gottwald był synem Emila Gottwalda – zasłużonego leśnika, pierwszego Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo w latach 1921-27. Stanisław ukończył gimnazjum w tym mieście. Ożenił się z Anną (1914-1994), z którą miał dzieci – syna Wiesława (1945-1994) oraz córkę Ludmiłę. Zmarł w Jaśle w 1968 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w tym mieście przy ul. Zielonej – sektor 5, rząd 1, grób 961.

źródło : archiwum Ludmiły Styranka; inwentarz.ipn.gov.pl; artykuł „Żołnierze Niezłomni regionu tarnowskiego” (Ryglice- okolice lokalny portal informacyjny http://www.ryglice-okolice.pl/wiadomosci/item/6265-zolnierze-wykleci-zolnierze-niezlomni-regionu-tarnowskiego)

Skany / fotografie:

1. Stanisław Gottwald – zdjęcie dyplomowe
2. Stanisław Gottwald w ostatnich latach swego życia, lata 60-te XX w.
źródło : archiwum Ludmiły Styranki