LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Roman Kuniewski

04.12.1888 r. – 11.11.1939 r.

IMIĘ:  Roman

 

NAZWISKO: Kuniewski

 

IMIĘ OJCA: Juliusz

 

IMIĘ MATKI: Teresa

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Filip

 

DATA URODZENIA: 04.12.1888 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Mokrzyska, pow. Brzesko, woj. małopolskie

 

DATA ŚMIERCI: 11.11.1939 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Piaśnica, pow. Puck, woj. pomorskie

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Inżynier leśnik – absolwent Wydziału Leśnego Wszechnicy Ziemiaństwa w Wiedniu (dyplom uzyskany w 1912 r.). 1.09.1913-1.07.1914 – Dobra Bielskie – Technik leśny; 30.06.1919 -01.03.1920 – Zarząd Okręgowy Dóbr Państwowych w Siedlcach – referent; 10.04.1920-01.10.1921 – Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsk – Nadleśnictwo Bartel Wielki – nadleśniczy; 01.10.1921-20.07.1928 – Nadleśnictwo Owczarnia – nadleśniczy; 30.12.1925 r. ukończył egzamin praktyczny dla urzędników I kategorii służby technicznej leśnej; 20.07.1928- 08.09.1939 – Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń – Nadleśnictwo Wejherowo – nadleśniczy.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Po wybuchu II wojny światowej Pan Kuniewski ewakuował się do Gdyni, gdzie został aresztowany przez Niemców. Przetrzymywany w więzieniu w Gdańsku, w dniu 11.11.1939 r. został wywieziony do Lasów Piaśnickich i zamordowany przez funkcjonariuszy SS oraz członków paramilitarnego Selbstschutzu.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

01.05.1911-13.06.1912 – Polskie Drużyny Strzeleckie w Wiedniu; 29.01-11.06.1919 – służba w Wojsku Polskim w 12 Pułku Piechoty w stopniu podchorążego piechoty – uczestnik walk o Lwów. Mianowany na stopień podporucznika rezerwy dnia 01.06.1919 r. Zdemobilizowany 12.06.1919 r. Na dzień 8.07.1936 – Ppor. Rez. Inż. /przynależność do P.K.U. Gdynia Lp. rej. Kart. Ewid. P.K.U.94/
Radny miasta Wejherowa, działacz Polskiego Związku Zachodniego, prezes powiatowy Polskiego Związku Strzeleckiego, wiceprezes Rady Powiatowej BBWR, prezes Koła Związku Leśników.
W 1939 r. Pan Kuniewski współpracował z Dowództwem Obrony Wybrzeża, w tym z 1 Morskim Pułkiem Strzelców.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (02.05.1929 r.); Medal Niepodległości (24.10.1931 r.); Srebrny Krzyż Zasługi (19.03.1937 r.)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Roman Kuniewski urodził się w Mokrzyskach, gdzie jego ojciec posiadał majątek ziemski. W 1907 r. ukończył gimnazjum w Krakowie-Podgórzu. W okresie 01.10.1912 – 30.09.1913 Pan Kuniewski służył w armii austriackiej w stopniu szeregowego. Po wybuchu I wojny światowej internowany i zmuszony do wyjazdu na Ukrainę, gdzie w okresie 1916-01.11.1918 pracuje w Czugajewie – obw. Bobczański jako pomocnik zarządcy i zarządca tartaku.
W 1946 r. w trakcie masowych ekshumacji w Lasach Piaśnickich rodzina rozpoznała jego zwłoki wydobyte z grobu nr 1. Dzięki inicjatywie Dyrekcji Lasów Państwowych ciało Nadleśniczego Kuniewskiego zostało złożone następnie w indywidualnej mogile – jedynej na terenie Lasów Piaśnickich.
W dniu 7 listopada 2014 roku przed przedwojenną siedzibą Nadleśnictwa Wejherowo odsłonięto pomnik ku czci Romana Kuniewskiego oraz innych leśników z tego Nadleśnictwa zamordowanych przez Niemców w Lasach Piaśnickich. Autorką pomnika jest rzeźbiarka Dorota Dziekiewicz – Pilich. Odsłonięcia pomnika dokonali Jerzy Kuniewski, wnuk zamordowanego nadleśniczego, Krzysztof Hildebrandt, burmistrz Wejherowa i Janusz Mikoś, nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo.

źródło : Izabela Kashyna-Pleskot, Nadleśnictwo Wejherowo, artykuł Pani Reginy Osowickiej „Bedeker wejherowski : Roman Kuniewski” (z „Kuriera Wejherowskiego”), „Przewodnik – Piaśnica miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 r.”, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Wejherowo 2017 r.

Skany / fotografie:

1. Roman Kuniewski – nadleśniczy; źródło : archiwum rodzinne rodziny Kuniewskich (Nadleśnictwo Wejherowo/ Izabela Kashyna-Pleskot)
2. Nadleśniczy Roman Kuniewski wraz z załogą, 1930 r.; źródło : archiwum rodzinne rodziny Kuniewskich (Nadleśnictwo Wejherowo/ Izabela Kashyna-Pleskot)