LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Leon Krefft

08.10.1877 r. – 11.11.1939 r.

IMIĘ:  Leon

 

NAZWISKO: Krefft

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 08.10.1877 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 11.11.1939 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Piaśnica, pow. Puck, woj. pomorskie

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Po powrocie z armii pruskiej podjął pracę w leśnictwie. W polskiej administracji leśnej pracował od 01.07.1920 r. Przystąpił do egzaminu na pomocnika leśnego. Do 01.11.1928 r. pracował jako leśniczy w leśnictwie Smolny Dół Nadleśnictwa Kartuzy. W tymże roku przenosi się do leśnictwa Domatowo Nadleśnictwa Góra koło Wejherowa.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Zamordowany w lasach piaśnickich 11.11.1939 r. za wrogą postawę wobec Rzeszy Niemieckiej.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Członek Polskiego Związku Zachodniego oraz przewodniczący BBWR w Domatowie.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent 7-klasowej szkoły powszechnej.

W okresie 14.10.1897-22.09.1899 r. odbył służbę wojskową w armii pruskiej. Ponownie powołany do wojska niemieckiego w czasie I wojny światowej, w którego szeregach walczył w okresie 02.08.1914-24.12.1918 r.

autor : Andrzej Szambelańczyk

źródła :
1. „Wykaz imienny pracowników Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń”, 1938 r. z zasobów archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
2. „Pomorski Dziennik Wojewódzki 1924-1934”
3. Regina Osowicka „Piaśnica – las piaśnicki niemy świadek hitlerowskiej kaźni”, 2006 r.
4. www.martyrologiawsipolskich.pl – Lista członków Polskiego Związku Zachodniego zamordowanych w czasie II wojny światowej
5. Relacja rodzinna p. Szarnak

Skany / fotografie:

1. Leon Krefft – źródło : A. Szambelańczyk