LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Emil Gottwald

1866 r. – 12.1927 r.

IMIĘ:  Emil

 

NAZWISKO: Gottwald

 

IMIĘ OJCA: Józef Saweryn

 

IMIĘ MATKI: Józefa

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Harasimowicz

 

DATA URODZENIA: 1866 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Podole

 

DATA ŚMIERCI: 12.1927 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Wejherowo, woj. pomorskie

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Absolwent Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego we Lwowie (rocznik 1887/88). Leśniczy w Strusowie, pow. Trembowla, późniejsze woj. tarnopolskie, gdzie dobra swe miał hrabia Włodzimierz Baworowski. Przed I wojną światową członek galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, Emil Gottwald postanowił swoimi umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem służyć Polsce i wyjechał z rodziną na Pomorze do Wejherowa, gdzie od jesieni 1921 do śmierci w grudniu 1927 r. był pierwszym nadleśniczym Nadleśnictwa Wejherowo. W 1924 r. zdał egzamin praktyczny dla urzędników I kategorii zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1924 roku dla urzędników toruńskiej dyrekcji Lasów Państwowych.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W 1894 r. inicjator gniazda Towarzystwa „Sokół” w Strusowie. W czasie pracy na Pomorzu od 1921 r. ławnik miejski, członek Bractwa Strzeleckiego oraz Prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Gottwald był najstarszym synem Józefa Gottwalda. Ożenił się z Martyną Woroszyńską, mieszkali w Strusowie i mieli trzy córki Wiesławę, Janinę i Wandę oraz syna Stanisława. Emil Gottwald zmarł na początku grudnia 1927 r. i został pochowany na nowym cmentarzu w Wejherowie – sektor 1, rząd 4. Jego pamięć została uczczona na grudniowym posiedzeniu Rady Miejskiej Wejherowa. Syn Pana Emila – Stanisław Marian Gottwald (1910-1968) – był w czasie wojny leśnikiem w Nadleśnictwie Szerzyny, żołnierzem AK, Żołnierzem Wyklętym.

Źródło : archiwum Krystyny Gromann; Mariusz Kaliszewski; „Przewodnik gimnastyczny” Towarzystwa Sokół nr 7/1894 z 15.06.1894 r.; miesięcznik „Sylwan” nr 12/1904; „Dziennik Bydgoski” nr 281, 07.12.1927 r.; Andrzej Gajowniczek: „Kształtowanie się administracji leśnej na Pomorzu po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku”

Skany / fotografie:

1. Emil Gottwald
2. Józefa Gottwald – mama Emila
3 i 4 – Martyna i Emil Gottwaldowie
5. Dom Martyny i Emila Gottwaldów w Strusowie – szkic autorstwa Emila Gottwalda
6. Emil z najstarszą córką Wiesławą
7. Budynek Nadleśnictwa w Wejherowie
źródło zdjęć : archiwum rodzinne Krystyny Gromann