LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Władysław Okrój

17.11.1920 r. – 

IMIĘ:  Władysław

 

NAZWISKO: Okrój

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Anna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 17.11.1920 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Pobłocie, pow. Wejherowo, woj. pomorskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

W latach 40-tych XX w. robotnik leśny w lasach pomorskich. Od 1946 r. gajowy, a następnie manipulant. Od roku 1951 do przejścia na emeryturę 30.09.1996 r. leśniczy Leśnictwa Jeżewo.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Dwukrotnie więziony przez Niemców w obozie koncentracyjnym Stutthof – w 1940 r., zwolniony 10.03.1940 r. (aresztowany w 1939 r.), a następnie ponownie aresztowany i osadzony w obozie przez Sipo Gdańsk 08.11.1944 r. Więzień polityczny – nr obozowy 101 665. Przebywał w nim do 25.01.1945 r. – dnia ewakuacji obozu. Uczestnik „Marszu Śmierci”, z którego uciekł w miejscowości Linia.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Żołnierz „Gryfa Pomorskiego” – wieś Tępcz, pow. Wejherowo

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Źródło : archiwum Nadleśnictwa Strzebielino, archiwum Muzeum Stutthof w Sztutowie, archiwum Fundacji Generał Zawackiej

Skany / fotografie: