LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Krzysztof Bałazy

– 

IMIĘ:  Krzysztof

 

NAZWISKO: Bałazy

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 

 

MIEJSCE URODZENIA: Wałbrzych

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

W latach 70-tych do roku 1981 r. leśniczy Leśnictwa Luzino Nadleśnictwa Strzebielino. Przeniesiony w stanie wojennym do Nadleśnictwa Szklarska Poręba Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. W kolejnych latach inspektor lasów we Wrocławiu.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Z uwagi na swą działalność w „Solidarności” po zakończonej służbie wojskowej Pan Bałazy w stanie wojennym nie mógł powrócić do swej pracy w Nadleśnictwie Strzebielino. Przeniesiony przez władze z Pomorza do pracy na Dolnym Śląsku w Nadleśnictwie Szklarska Poręba.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Przywódca jedynego strajku leśników w Polsce w sierpniu 1980 r., który miał miejsce od 21.08 do 01.09.1980 r. w Nadleśnictwie Strzebielino. Celem strajku była poprawa warunków pracy leśników, uznania chorób zawodowych, swobody działalności związkowej. Do czołowych przedstawicieli strajku należeli także Gabriela Karwacka, Jan Kabasa, Adam Tarkiewicz i Piotr Szych.

Z powodu nie podpisania 22.08.1980 r. przez władze porozumienia ze strajkującymi pracownicy ogłosili strajk okupacyjny. 26.08 zawiązał się Komitet Strajkowy, którego przewodniczącym został wybrany Krzysztof Bałazy. W dniu 27.08.1980 r. – pierwszym dniu strajku okupacyjnego protokolarnie przejęto od nadleśniczego Nadleśnictwo. Tego dnia Krzysztof Bałazy dotarł do Stoczni Gdańskiej i oficjalnie zarejestrował strajk w Nadleśnictwie pod nr 563 lub 536. Z inicjatywy strajkujących leśników odezwa o poparcie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku została rozesłana do wielu Okręgowych Zarządów Lasów Państwowych i nadleśnictw.

W związku z podpisaniem Porozumień Sierpniowych przez MKS w Gdańsku z władzami, strajk zakończono w Nadleśnictwie Strzebielino w dniu 01.09.1980 r., oddając protokołem zdawczo-odbiorczym przejęty kilka dni wcześniej pod zarząd i ochronę majątek nadleśnictwa. W imieniu Komitetu Strajkowego protokół przekazania podpisał jego przewodniczący Krzysztof Bałazy.

Wynikiem podjętego strajku było utworzenie 05.09.1980 r. na terenie nadleśnictwa pierwszej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Dzięki postulatom strajkujących 16.12.1981 r. przywrócono także Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Gdańsku.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

źródło : archiwum Nadleśnictwa Strzebielino; artykuł Stanisława Jeziorańskiego „Jedyny strajk leśników w Polsce w sierpniu 1980 r.”, Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, 2015 r.

Skany / fotografie:

1. Strajk okupacyjny w Nadleśnictwie Strzebielino, sierpień 1980 r. – strajkująca załoga, źródło : archiwum Nadleśnictwa Strzebielino
2. Krzysztof Bałazy z pracownikami strajkującego Nadleśnictwa Strzebielino, źródło : archiwum rodzinne Krzysztofa Bałazego
3. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania Nadleśnictwa przez Komitet Strajkowy, Luzino, 01.09.1980 r., źródło : archiwum Nadleśnictwa Strzebielino.