LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Ferdynand Szwarc/Schwartz

18.02.1896 r. – 26.10.1939 r.

IMIĘ:  Ferdynand

 

NAZWISKO: Szwarc/Schwartz

 

IMIĘ OJCA: Wilhelm

 

IMIĘ MATKI: Józefa

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Krzemieńska

 

DATA URODZENIA: 18.02.1896 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Jabłowo

 

DATA ŚMIERCI: 26.10.1939 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Lasy Kaliskie, pow. Kartuzy, woj. pomorskie

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Przed II wojną światową leśniczy leśnictwa Sarni Dwór Nadleśnictwa Wysoka. Członek Przysposobienia Wojskowego Leśników Koło Gdynia.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

We wrześniu 1939 r. okupacyjne władze niemieckie nakazały Pan Szwarcowi wraz z rodziną opuszczenie leśniczówki. Mimo zagrożenia po kampanii wrześniowej powrócił do leśniczówki chcąc odzyskać swe zagrabione przez Niemców mienie. Został przygar-nięty przez pracownika leśnego Augustyna Splitta.
Aresztowany przez Niemców wraz z Augustynem Splittem, leśniczym Józefem Jankowski oraz kolejarzami Janem Turzyńskim i Franciszkiem Tuskiem był przez 2 tygodnie więziony w więzieniu w Kartuzach przy ul. 3 Maja.
Zamordowany przez Niemców w lasach kartuskich 26.10.1939 r.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Od 11.04.1919 r. żołnierz 10 kompanii 3 Pułku Strzelców Konnych. W okresie wojny polsko-bolszewickiej od 01.04.1920 r. do 14.06.1921 r. żołnierz 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W latach 1912-1919 pełnił służbę w wojsku niemieckim.
W miejscu jego i 328 innych Polaków męczeńskiej śmierci w Lasach Kaliskich koło Kartuz (obok wsi Kaliska) postawiono pamiątkowy obelisk-symboliczną mogiłę.

Źródło : archiwum Nadleśnictwa Kolbudy

Skany / fotografie:

1. Ferdynand Szwarc – źródło : archiwum Nadleśnictwa Kolbudy