LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Edward Trzeciak

1905 r. – 1985 r.

IMIĘ:  Edward

 

NAZWISKO: Trzeciak

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1905 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 1985 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Z nakazu pracy przenosi się z rodziną z Łodzi na Lubelszczyznę. W latach 1933-1945 leśniczy leśnictwa Brzozowica (obecnie Nadleśnictwo Radzyń Podlaski, RDLP Lublin). Bojąc się represji w stosunku do leśniczych przez Sowietów przenosi się z rodziną po 1944 r. na Pomorze.

W okresie 15.05.1945-28.02.1950 r. leśniczy leśnictwa Sopot Nadleśnictwa Oliwa. Następnie pracował w lasach miejskich. Przed emeryturą opiekował się zielenią w zoo w Gdańsku-Oliwie.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Aresztowany 13.03.1944 r. przez Gestapo i więziony na posterunku w Międzyrzeczu Podlaskim. Dzięki pomocy żony zwolniony, do końca pobytu – 1944 r. w Brzozowicy ukrywał się.
Aresztowany na Pomorzu przez UB w 1949 r. został przewieziony na Lubelszczyznę i więziony na Zamku w Lublinie. Po pół roku wykupiony przez żonę .

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Żołnierz Batalionów Chłopskich – ps. „Borsuk” – 10 Obwodu Łuków Podokręgu IVa Siedlce. Zaprzysiężony 10.04.1940 r. przez por. Józefa Capa.
Ponadto pomimo grożącego niebezpieczeństwa w latach 1942-1944 w swej leśniczówce udzielił schronienia 11-letniej Żydówce – Lidii Damm.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata wraz z żoną Eufrozyną (pośmiertnie przyznany przez Instytut Yad Vashem na wniosek Lidii Hobbs (z d. Damm), 2008 r

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Źródło : archiwum Nadleśnictwa Kolbudy, archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Anna Dąbrowska (red.) „Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – relacje” – relacja Stanisława Trzeciaka, 2008 r.

Skany / fotografie:

1. Leśniczy Edward Trzeciak z żoną Eufrozyną – źródło : archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
2. Edward Trzeciak z rodziną i Lidią Damm (pierwsza z lewej), 1945 r. – źródło : archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”