LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Jan Brusznicki

01.06.1914 r. – 28.12.2001 r.

IMIĘ:  Jan

 

NAZWISKO: Brusznicki

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Marta

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Gusse

 

DATA URODZENIA: 01.06.1914 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Kurozwęki, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie

 

DATA ŚMIERCI: 28.12.2001 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

W latach 1932-1935 praktykant leśny w Nadleśnictwie Chrośno, a w latach 1937-1939 p.o. leśniczego w Nadleśnictwie Brasław , woj. wileńskie.

Po II wojnie światowej leśniczy w lasach pomorskich : 25.09.1945-31.12.1976 r. leśniczy leśnictwa Sarni Dwór Nadleśnictwa Skrzeszewo, a od 01.01.1977 r. do momentu przejścia na emeryturę 31.07.1979 r. leśniczy tego leśnictwa w Nadleśnictwie Kolbudy.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Wzięty do niewoli niemieckiej w Adamowie, woj. lubelskie 06.10.1939 r. W okresię 10.1939-04.1945 r. – niewola niemiecka – jeniec wojenny – Stalag IIIA Luckenwalde w Brandenburgii – nr jeniecki 14186.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Plutonowy wojsk inżynieryjnych. Uczestnik kampanii wrześniowej do 27.09.1939 r. – przydział : Centralna Szkoła Podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent przedwojennego gimnazjum Księży Misjonarzy w Krakowie oraz Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Cieszynie (egzamin eksternistyczny).

Źródło : archiwum Nadleśnictwa Kolbudy, archiwum Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu

Skany / fotografie: