LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Karol Roskosz

20/04/1886 – 1945 (?)

IMIĘ:  Karol

 

NAZWISKO: Roskosz

 

IMIĘ OJCA: Karol

 

IMIĘ MATKI: Marianna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Narek

 

DATA URODZENIA: 20/04/1886

 

MIEJSCE URODZENIA: Biski pow. Rybnik

 

DATA ŚMIERCI: 1945 (?)

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Siewiernaja Grywa (ZSRR)

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Karol Roskosz ukończył szkołę leśną na Śląsku. Do roku 1914 pracował w prywatnych dobrach w Pszczynie następnie zaś przeniósł się do Witaszyc (pow. Jarocin) gdzie pracował w lasach księcia von Radolin. Następnie po zawarciu małżeństwa w 1914 r a przed 1920 r podjął pracę w leśnictwie Kłodzisko pow. Szamotuły, w lasach będących własnością hrabiego Zamojskiego. Ze względu na poniżające traktowanie przez hrabiego, pomimo bardzo dobrych warunków materialnych, podjął decyzję o przeniesieniu się z rodziną na Pomorze.

W latach 1921 – 1930 kierownik zarządca Nadleśnictwa Twarożnica, p.o. Nadleśniczego. Od lipca 1930 r leśniczy państwowy leśnictwa Dębowa Łąka w Nadleśnictwie Mszano (pow. Wąbrzeźno). Na stanowisku tym pracował do 05.02.1945 r

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

Brązowy Krzyż Zasługi.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W czasie I Wojny Światowej zmobilizowany do armii niemieckiej. W okresie 1930 – 1939 działał aktywnie w Polskim Związku Zachodnim, był również współorganizatorem spółdzielni mleczarskiej wśród okolicznej ludności wiejskiej. Brał również udział w pracach mających na celu elektryfikację okolicznych wsi za co został odznaczony tuż przed wojną Brązowym Krzyżem Zasługi. W 1939 r nie został zmobilizowany ze względu na wiek.

W pierwszych miesiącach okupacji trzykrotnie aresztowany przez Niemców cudem uniknął rozstrzelania – za każdym razem za leśniczym wstawili się okoliczni mieszkańcy, w tym również Niemcy. Pod koniec 1939 r został zatrudniony przez Niemców jako leśniczy, mający jednak dozór niemiecki. W 1940 r, kilka miesięcy po śmierci żony, leśniczy wraz z dziećmi zostali zmuszeni do podpisania Volkslisty. Jednocześnie współpracował z polskim podziemiem niepodległościowym i Armią Krajową zapewniając wyżywienie oddziałom partyzanckim.

Po zakończeniu działań wojennych Karol Roskosz ukrywał się przez ok 2 tygodnie. 05.02.1945 r został aresztowany w leśniczówce przez NKWD i wywieziony do obozu Siewiernaja Grywa w okolicach Moskwy gdzie skierowano go do pracy przy wyrębie lasu i gdzie zmarł, prawdopodobnie jeszcze w 1945 r.

Źródło: relacja Teresy Gorzyckiej, córki Karola Roskosza / Archiwum i Muzeum Pomorskiej Armii Krajowej, teczka osobowa nr376/990 Pom.

Skany / fotografie: