LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Józef Prądzyński

12/09/1896 – 29/05/1945

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Prądzyński

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Anna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Depka

 

DATA URODZENIA: 12/09/1896

 

MIEJSCE URODZENIA: Karpino pow. Chojnice

 

DATA ŚMIERCI: 29/05/1945

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Czelabińsk (ZSRR)

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Józef Prądzynski od 1 lipca 1920r. zatrudniony był w leśnictwie Wygoda (Nadleśnictwo Wygoda). Pełnił tam funkcję kontraktowego pomocnika leśnego. Z dniem pierwszego stycznia 1927 roku przejął obowiązki leśniczego.

Od lipca 1931r. zmienił pracę i objął obowiązki leśniczego w leśnictwie Sucha (Nadleśnictwo Świekatówko)

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Aresztowany przez NKWD w trakcie masowych aresztowań mieszkańców ziemi chojnickiej w okresie maj – czerwiec 1945 (deportowano wówczas w okolice Czelabińska 1172 osoby z powiatu chojnickiego). Zmarł z wycieńczenia w obozie Roza k. Czelabińska

Źródła:
Witryna rodziny Prądzyńskich w serwisie MyHeritage: https://www.myheritage.pl/research/collection-1/drzewa-genealogiczne-myheritage?itemId=423058081-1-513806&action=showRecord&recordTitle=J%C3%B3zef+Pr%C4%85dzy%C5%84ski

Witryna rodziny Prądzynskich w serwisie Geni: https://www.geni.com/people/J%C3%B3zef-Pr%C4%85dzy%C5%84ski-jr/3956015128820043472

„Zeszyty Chojnickie” nr 32/206

Wspomnienie P.Prądzyńskiej w artykule Roberta Wojnerowicza w : http://www.osie.torun.lasy.gov.pl/historia/-/asset_publisher/1M8a/content/karty-historii?_101_INSTANCE_1M8a_viewMode=view&redirect=http%3A%2F%2Fwww.osie.torun.lasy.gov.pl%2Fhistoria%2F-%2Fasset_publisher%2F1M8a%2Fcontent%2Fkarty-historii#.XSssDuszbIU

Skany / fotografie:

1. Józef Prądzynski przed 1939 r
2. Józef Prądzyński na polowaniu
3. ?
4. Józef Prądzyński wraz z rodziną, data wykonania zdjęcia nieznana

Źródło: P. Prądzyńska w: http://www.osie.torun.lasy.gov.pl/historia/-/asset_publisher/1M8a/content/karty-historii?_101_INSTANCE_1M8a_viewMode=view&redirect=http%3A%2F%2Fwww.osie.torun.lasy.gov.pl%2Fhistoria%2F-%2Fasset_publisher%2F1M8a%2Fcontent%2Fkarty-historii#.XSssDuszbIU