LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Feliks Wardyn

30/10/1893 – 04/11/1939

IMIĘ:  Feliks

 

NAZWISKO: Wardyn

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Salomea

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Kaliszewska

 

DATA URODZENIA: 30/10/1893

 

MIEJSCE URODZENIA: Odry

 

DATA ŚMIERCI: 04/11/1939

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Łuków k. Czerska

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Leśniczy leśnictwa Czersk w Nadleśnictwie Czersk

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Zamordowany w trakcie zbiorowej egzekucji. Członkowie Selbstschutzu rozstrzelali w lesie 28 osób przywiezionych z więzienia Sądu Grodzkiego w Czersku. Zwłoki zakopano w lesie /oddział 55 leśnictwa Łukowo/; 15 X 1945 zwłoki ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Czersku. Upamiętniony kamieniem z tablicą pamiątkową przy leśniczówce Okręglik w Giełdonie na terenie Nadleśnictwa Czersk.

Źródła:
witryna rodziny Wardyn w MyHeritage: https://www.myheritage.pl/research/collection-1/drzewa-genealogiczne-myheritage?itemId=377960351-2-500053&action=showRecord&recordTitle=Feliks+Wardyn

„Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945” – województwo bydgoskie, Warszawa, 1981

Skany / fotografie: