LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Stanisław Szulc

09/02/1896 – 15/05/1940

IMIĘ:  Stanisław

 

NAZWISKO: Szulc

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Konstancja

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Radkowska

 

DATA URODZENIA: 09/02/1896

 

MIEJSCE URODZENIA: Niestum

 

DATA ŚMIERCI: 15/05/1940

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Dachau

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Leśniczy sekretarz Nadleśnictwa Warlubie

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Aresztowany przez Niemców i deportowany do Bawarii (Eichenau). 19.04.1940 osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau pod numerem 3919 gdzie zmarł 15.05.1940 r

Źródło:

archiwum rodziny Szulc
https://www.myheritage.pl/research/collection-1/drzewa-genealogiczne-myheritage?itemId=593159951-1-500228&action=showRecord&recordTitle=Stanis%C5%82aw+Szulc

Edmund Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Dachau, 1946

Skany / fotografie:

Edmund Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Dachau, 1946