LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Józef Szornak

1884 – 

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Szornak

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1884

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Domatowo (?)

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Leśniczy leśnictwa Kaługa w Nadleśnictwie Mścin

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Brak informacji o okolicznościach śmierci. Wg archiwum rodzinnego miejsce śmierci to wieś Domatowo w pow. kaszubskim

Źródło: https://www.myheritage.pl/research/collection-1/drzewa-genealogiczne-myheritage?itemId=77973883-1-502056&action=showRecord&recordTitle=J%C3%B3zef+Szornak

Skany / fotografie: