LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Zygmunt Ohl

02/08/1902 – 03/11/1939

IMIĘ:  Zygmunt

 

NAZWISKO: Ohl

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 02/08/1902

 

MIEJSCE URODZENIA: Dąbrówka pow. Świecie

 

DATA ŚMIERCI: 03/11/1939

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Nowa Wieś Wielka

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Absolwent Wydziału Rolniczo – Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Adiunkt leśny w nadleśnictwie Leszczyce i p.o. nadleśniczego tamże.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Członek Korporacji Akademickiej K!Baltia w Poznaniu, filomata pomorski w Świeciu. Zamordowany przez członków Selbschutzu w lesie koło Nowej Wsi Wielkiej 03.11.1939 r – wg archiwum korporacji Baltia – omyłkowo. Zwłoki zakopano w miejscu egzekucji.

Źródła:

http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/poznan/k-baltia/

Indeks biograficzny leśników regionu kujawsko – pomorskiego poległych i pomordowanych w latach 1939 – 1956. Tadeusz Chrzanowski, Michał Sokołowski w : „Leśnicy dla Niepodległej” wyd. RDLP w Toruniu 2018

Skany / fotografie: