LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Franciszek Meller II

13/03/1913 – 14/09/1939

IMIĘ:  Franciszek

 

NAZWISKO: Meller II

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 13/03/1913

 

MIEJSCE URODZENIA: Glinno Wielkie k. Inowrocławia

 

DATA ŚMIERCI: 14/09/1939

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Sipiory

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Z zawodu rolnik, leśnik w lasach prywatnych k. Samostrzela

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Zamordowany w zbiorowej egzekucji przeprowadzonej przez Selbschutz na 10 Polakach w Lesie Szczepickim. Zwłoki rozstrzelanych zakopano na miejscu egzekucji; po ekshumacji pochowano na cmentarzu katolickim w Sipiorach.

Źródło: Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 – województwo bydgoskie, Warszawa, 1981

Skany / fotografie: