LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Franciszek Meller

07/01/1867 – 31/10/1939

IMIĘ:  Franciszek

 

NAZWISKO: Meller

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: Petronela

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Ludwiczak

 

DATA URODZENIA: 07/01/1867

 

MIEJSCE URODZENIA: Wolwark

 

DATA ŚMIERCI: 31/10/1939

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Karolewo

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Emerytowany leśniczy w lasach prywatnych w Pęperzynie, pow. Sępólno. Z zawodu rolnik, przed wojną pełnił również funkcję sołtysa w Pęperzynie

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Aresztowany jesienią 1939 r przez oddziały Selbschutzu, zamordowany w lesie w Karolowie w dn. 31.10.1939 r

Źródło: www.straty.pl

Skany / fotografie: