LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Witold Józef Gawalski

29/03/1912 – 03/09/1944

IMIĘ:  Witold Józef

 

NAZWISKO: Gawalski

 

IMIĘ OJCA: Władysław

 

IMIĘ MATKI: Stanisława

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Rybakowska

 

DATA URODZENIA: 29/03/1912

 

MIEJSCE URODZENIA: Berlin, Niemcy

 

DATA ŚMIERCI: 03/09/1944

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Grodzisko (gm. Radoszyce, pow. konecki, woj. świętokrzyskie)

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Od 1.10.1928 do 31.12.1928 r. Pan Gawalski odbywał praktykę w firmie Józef Schenk – Handel drzewa i materiałów budowlanych. W okresie 01.01-01.10.1929 r. odbył praktyki w tartaku parowym w Nadleśnictwie Miłosław. Następnie pracował od 01.10.1929 do 15.06.1930 r. w Książęcym Nadleśnictwie Baszków (pow. Krotoszyn, woj. wielkopolskie). W roku 1932 r. Witold Gawalski odbył dwa kursy Państwowej Średniej Szkoły Rolniczej Wydział Leśny w Białokrynicy (pow. Krzemieniec, woj. wołyńskie). W okresie 15.11.1932-07.11.1933 r. odbył praktykę leśną w lasach majątku Galewice. W latach 1935-36 uczeń Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach, gdzie 21.06.1936 r. dokończył trzyletni kurs nauk technika leśnego uprawniający do praktyki leśnej. Po odbyciu praktyki w lasach Dóbr Końskie Wielkie Władysława hr. Tarnowskiego został zatrudniony od 01.08.1936 r. w tutejszym majątku na stanowisku leśniczego Leśnictwa „Rogów” w Pile (pow. konecki). W czasie mobilizacji w 1939 r. pracownik leśny w gajówce Struga (gm. Duraczów, pow. konecki). W czasie II wojny światowej nadal pracownik Leśnictwa Struga (1942 r., gm. Duraczów), a następnie od 1942 lub 1943 r. do śmierci pracował jako leśniczy Leśnictwa Ruda Pilczycka (gm. Pianów, pow. konecki, woj. kieleckie).

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Zamordowany, a wcześniej zatrzymany i przesłuchany przez Gestapo we wsi Grodzisko (gm. Radoszyce, pow. konecki, woj. świętokrzyskie) niedaleko potyczki oddziału partyzanckiego AK z Niemcami podczas pacyfikacji Radoszyc w dniu 3.09.1944 r. Witold Gawalski w dniu swojej śmierci udał się w kierunku Radoszyc z Rudy Pilczyckiej, aby pomóc gajowemu ze swego leśnictwa w ocaleniu majątku w ogarniętych walkami Niemców z oddziałem partyzanckim AK Radoszycach. Według relacji kilku kombatantów z Radoszyc Witold Gawalski mógł być wezwany do Radoszyc jako tłumacz lub „mediator” między Niemcami i Hiwisami pacyfikującymi Radoszyce a znacznie liczniejszymi partyzantami, którzy otaczali Radoszyce. Został pochowany przez żonę i kolegów leśników z Nadleśnictwa Ruda Pilczycka na cmentarzu parafialnym w Pilczycy (gm. Pianów, pow. konecki). Upamiętniony wraz z trzema innymi osobami rozstrzelanymi wraz z nim na pamiątkowej tablicy w Radoszycach (2009 r.)

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Pan Witold odbył służbę wojskową w okresie 2.11.1933-18.09.1934 w 3 Pułku Strzelców Konnych oraz w okresie 19.09.1934-30.09.1935 r. w w Szwadronie Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza „Budsław”. Przeniesiony do rezerwy 1.10.1935 r. w stopniu kaprala kawalerii. Od 15.08.1938 r. był członkiem Przysposobienia Wojskowego Leśników Koło „Końskie”. W okresie 12.09-08.10.1938 uczestniczył w ćwiczeniach dla rezerwistów organizowanych przez RKU w Końskich. W czasie II wojny światowej, pełniąc służbę leśniczego na terenie północno-wschodnich krańców Puszczy Świętokrzyskiej, działał w Armii Krajowej na Kielecczyźnie pod pseudonimem „Agawa”, wspierając znajdujące się na jego terenie oddziały partyzanckie, rozprowadzając prasę podziemną i pełniąc rolę „skrzynki kontaktowej”. Wspierał także wraz z rodziną uciekinierów z getta koneckiego. Jedna z rodzin kilka miesięcy ukrywała się w piwnicy jego leśniczówki.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Odznaka Grenadierska po raz pierwszy i drugi (nr 172/35), Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza (nr legit. 1015, nadana przez Dowódcę Pułku KOP „Wilejka”, 1935 r.), Odznaka Strzelecka Związku Strzeleckiego (nr 33060, nadana przez Komendę Powiatu Wilejskiego ZS, 1935 r.), Państwowa Odznaka Sportowa kl. III stopnia II (nr 710/1935, 1935 r.)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Witold Gawalski uczęszczał do szkoły powszechnej w Berlinie (Gemeindeschule nr 37), a następnie w latach 1921-1927 do Miejskiej Szkoły Wydziałowej im. Działyńskich w Poznaniu. Od roku 1927 do 1929 uczeń Miejskiej Szkoły Handlowej w Poznaniu, gdzie mieszkał do roku 1935. W tym okresie działał w chórze katedralnym prowadzonym przez Wacława Gieburowskiego. 18.02.1938 r. Pan Gawalski ożenił się w Książu Wielkopolskim z Teodozją z domu Gratkowską. Miał syna Grzegorza i córkę Ewę. Zamordowany z rąk niemieckich, a jego rodzina musiała opuścić leśniczówkę, a po wojnie przeniosła się do Małopolski.

Skany / fotografie:

Witold Gawalski, zdjęcie z 1934 r., źródło: archiwum rodzinne Ewy Bodzioch (z d. Gawalskiej)