LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Piotr Prygoń

27/08/1904 – 27/08/1983

IMIĘ:  Piotr

 

NAZWISKO: Prygoń

 

IMIĘ OJCA: Leon

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 27/08/1904

 

MIEJSCE URODZENIA: Hołosków (gmina Ottynia, pow. Tłumacz, woj. stanisławowskie)

 

DATA ŚMIERCI: 27/08/1983

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Lubsko (pow. Żary, woj. lubuskie)

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Pan Piotr przed II wojną światową był leśniczym w Krzywotułach, pow. Tłumacz, woj. stanisławowskie.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Jako pracownik polskich Lasów Państwowych został deportowany 10.02.1940 r. wraz z żoną Karoliną (ur. 1905 r., córką Walentego) i córką Zofią (ur. 1933 r.) przez Sowietów z Tłumacza na Sybir, do Komi ASSR – posiołek Kyłtowo w pierwszej masowej deportacji obywateli polskich. Tam, według archiwów sowieckich, przebywali do momentu zwolnienia na mocy tzw. „amnestii” Układu Sikorski Majski, do dnia 26.08.1941 r. Nie jest znane miejsce ich przebywania do momentu wstąpienia Piotra do oddziałów polskich w ZSRR. Z przekazów rodzinnych wiadomo, że żona i córka zmarły niedługo po wstąpieniu Pana Prygonia do wojska.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Aby ratować siebie i rodzinę z Syberii wstąpił w 1943 r. w miejscowości Sumy w ZSRR do Armii Berlinga, z którą dotarł, służąc w piechocie, do Polski.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po II wojnie światowej zamieszkał w Lubsku na terenie woj. lubuskiego i był rolnikiem. Zmarł w dniu swych urodzin w 1983 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Lubsku – sektor N, rząd 2, grób 24.

Skany / fotografie: