LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Walenty Brzóska

19.01.1917 r. – 

IMIĘ:  Walenty

 

NAZWISKO: Brzóska

 

IMIĘ OJCA: Franciszek

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 19.01.1917 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Miesiączkowo, pow. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Absolwent szkoły leśnej w Margoninie (1937 r.). Po II wojnie światowej i powrocie w sierpniu 1945 r. z internowania na Węgrzech rozpoczyna pracę w lasach pomorskich. W okresie 16.11.1954-30.09.1967 r. pełni funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Wawrzy-nowo, a następnie Nadleśnictwa Bąk. Po reorganizacji nadleśnictw od 01.01.1973 r. pracuje aż do przejścia na emeryturę 31.12.1981 r. jako nadleśniczy terenowy w Nadleśnictwie Kościerzyna.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Internowany na Węgrzech w okresie 12.1939-05.1945. Pracował przymusowo w lasach węgierskich. Trzykrotnie więziony przez okupacyjne władze niemieckie, w tym m.in. w więzieniu pod parlamentem węgierskim w Budapeszcie.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Pragnąc uniknąć aresztowania decyduje się z kolegami na próbę przekroczenia granicy z Węgrami w grudniu 1939 r.

W trakcie powojennej pracy w lasach pomorskich najprawdopodobniej żołnierz NSZ.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Jego wnuk – Piotr Kamiński jest leśnikiem.

źródło : relacja Marii Kamińskiej

Skany / fotografie: