LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Bolesław Chwalana

29.08.1910 – 

IMIĘ:  Bolesław

 

NAZWISKO: Chwalana

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Anna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 29.08.1910

 

MIEJSCE URODZENIA: Zakrzewo

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Przedwojenny podleśniczy w Nadleśnictwie Dębowo. Od lipca 1945 r. sekretarz, a od 01.01.1950 r. leśniczy administracyjny w Nadleśnictwie Dębowo. Od marca 1953 r. prowizoryczny leśniczy, a od 1955 do 1957 r. leśniczy Nadleśnictwa Sobowidze. W la-tach 1957-61 zatrudniony w przedsiębiorstwach leśnych, by od 01.03.1963 r. powrócić do pracy leśniczego – w leśnictwie Janowo Nadleśnictwo Elbląg, gdzie pracował do lutego 1968 r. W okresie 01.03.1968-31.12.1971 r. – leśniczy leśnictwa Czarna Woda Nadleśnictwa Leśna Huta. W związku z reorganizacją nadleśnictw w latach 1972-1974 leśniczy Nadleśnictwa Bartel Wielki. Od 1974 r. do momentu przejścia na emeryturę z dniem 31.12.1981 r. pracował jako leśniczy leśnictwa Czarna Woda Nadleśnictwa Kaliska.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

żołnierz AK Obwodu Kłobuck-Krzepice Inspektoratu Tarnowskie Góry Okręgu Śląskiego ZWZ-AK

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

źródło : archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Skany / fotografie: