LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Ferdynand Welfle

01.04.1889 r. – 

IMIĘ:  Ferdynand

 

NAZWISKO: Welfle

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 01.04.1889 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Rudnik nad Sanem, pow. Nisko, woj. podkarpackie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Przed II wojną światową leśniczy na Pomorzu. W okresie 01.02.1945-30.09.1947 r. – leśniczy leśnictwa Szabda Nadleśnictwa Mszano, a następnie od 01.10.1947 do 24.04.1949 r. nadleśniczy Nadleśnictwa Cierpiszewo. Przeniesiony na własną prośbę do Nadleśnictwa Kartuzy pełnił w nim funkcję nadleśniczego w okresie 25.04.1949-30.04.1952 r., tj. do przejścia na emeryturę.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Od czerwca 1919 r. w stopniu porucznika rezerwy piechoty, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent Niższej C.K. Szkoły Lasowej w Bolechowie (1907 r.).
Źródło : archiwum Nadleśnictwa Kartuzy, archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-stwowych w Gdańsku; „Rocznik oficerski rezerw” Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa, 1934 r.; archiwum Zespołu Szkół Leśnych w Lesku

Skany / fotografie:

1. Nadleśniczy Ferdynand Welfle (w środku) z pracownikami Nadleśnictwa Kartuzy przed siedzibą przy ul. 1 Maja, 1952 r.; źródło : archiwum Nadleśnictwa Kartuzy