LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Zdzisław Nosewicz

16.10.1934 r. – 

IMIĘ:  Zdzisław

 

NAZWISKO: Nosewicz

 

IMIĘ OJCA: Stanisław

 

IMIĘ MATKI: Stanisława

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Domańska

 

DATA URODZENIA: 16.10.1934 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Podświle, pow. Dzisna, woj. wileńskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Po ukończonych studiach leśnych w latach 1958-1967 Pan Nosewicz pełni funkcję stażysty, adiunkta w Nadleśnictwie Kartuzy. W okresie 01.04.1967-31.01.1968 r. był nadleśniczym w Nadleśnictwie Wieżyca, 01.02.1968-31.03.1971 – nadleśniczym Nadleśnictwa Mirachowo. Od 01.04.1971 r. do przejścia na emeryturę 30.06.2000 r. – nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

10.02.1940 r. wywieziony wraz z dziadkiem – osadnikiem wojskowym, babcią i 11-miesięcznym bratem przez Sowietów na zesłanie do obwodu wołogodzkiego w ZSRR, Ledonskij rajon, posiołek Obirkowo. Na zesłaniu pracowano tam przy wyrębie lasu i spławianiu drewna rzeką. W maju 1941 r. umiera babcia – Kamila Domańska, w 1943 r. brat, a w 1944 r. – dziadek – Antoni Domański. 18.08.1944 r. Pan Zdzisław trafia do polskiego Domu Dziecka w miejscowości Boticha, Babuszkinskij rajon, obwód wołogodzki ZSRR. W maju 1945 r. po niezwykle trudnej podróży dociera do niego z Wilna ciocia Czesława i odbiera go z Domu Dziecka. Docierają szczęśliwie do rodziców w Wilnie. Pan Nosewicz repatriuje się z rodzicami do powojennej Polski. Przybywają na jej teren 10.05.1946 r. i osiedlają się w Inowrocławiu.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Nosewicz urodził się w Podświlach – miejscowości na granicy z ZSRR. Jego tata był kierownikiem poczty. W związku z jego awansem rodzina w 1935 r. przeniosła się do Wilna, gdzie tata aż do roku 1946 był pracownikiem poczty.
W związku z wybuchem II wojny światowej i zniszczeniem domu w Wilnie rodzice odesłali Pana Zdzisława i jego brata w bezpieczne, jakby się mogło wydawać miejsce, do dziadka Antoniego Domańskiego – osadnika wojskowego zamieszkałego w osadzie w Niecieczy (pow. Lida), dawnego legionisty i uczestnika wojny polsko-bolszewickiej.
Po przyjeździe do Polski w 1946 r. Pan Nosewicz kończy szkołę podstawową i liceum w Inowrocławiu, a następnie studiuje leśnictwo w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu (1953-58 r.).
Źródło : wywiad z Panem Nosewiczem, 2019 r.

Skany / fotografie: