LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Konstanty Kamiński

11.03.1896 r. – 30.10.1939 r.

IMIĘ:  Konstanty

 

NAZWISKO: Kamiński

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 11.03.1896 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 30.10.1939 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: uroczysko Rudzki Most, pow. Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Członkowie Selbstschutzu i funkcjonariusze SS rozstrzelali na uroczysku Rudzki Most w okolicach Tucholi 30.10.1939 r., w odwet za rzekome podpalenie stodoły Niemca w Piastoszynie, 335 osób, w tym nadleśniczego Kamińskiego. Ciała ofiar zostały pochowane na miejscu zbrodni.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
06.09.1986 r. w miejscu masowych zbrodni w Rudzkim Moście ustawiony został pomnik upamiętniający ofiary.
źródło : „Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 – województwo bydgoskie”, Warszawa, 1981; „Z dziejów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 1925-2010” red. T. Chrzanowski

Skany / fotografie: