LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Stanisław Marian Dulski

20.10.1900 r. – 12.03.1944 r.

IMIĘ:  Stanisław Marian

 

NAZWISKO: Dulski

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Wiktoria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Knopp

 

DATA URODZENIA: 20.10.1900 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: Skała, pow. Borszczów, woj. tarnopolskie

 

DATA ŚMIERCI: 12.03.1944 r.

 

MIEJSCE ŚMIERCI: więzienie Pawiak, Warszawa

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Po ukończeniu szkoły średniej objął leśnictwo Nowy Mostek koło Bydgoszczy w Nadleśnictwie Żołędowo, gdzie pracował do momentu ewakuacji we wrześniu 1939 r.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Aresztowany przez Gestapo 04.03.1944 r. (znaleziono przy nim broń) został na 4 dni osadzony w więzieniu w Grójcu, gdzie został poddany przesłuchaniom i torturom. Skatowanego przewieziono na Pawiak. Tam kontynuowano tortury i przesłuchania (przenoszono go na nie na noszach ze szpitala), na skutek których Pan Stanisław zmarł 12.03.1944 r.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Oficer placówki Dalboszek Ośrodka VII Mogielnica Obwodu Grójec „Głuszec” Podokręgu Zachodniego Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK, ps. „Dąb”, stopień podporucznik. Zaprzysiężony przez Wiesława Petera, Stanisława Narkiewicza i Zbigniewa Gajdamowicza. Placówka specjalizowała się w szkoleniach żołnierzy i organizacji siatki w terenie.

POSIADANE ODZNACZENIA:

pośmiertnie Krzyż AK (1998 r., nr legit. 4-98-181)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Dulski był absolwentem średniej szkoły leśnej.
W momencie wybuchu II wojny światowej zgodnie z rozkazem dyrekcji rodzina Pana Dulskiego ewakuowała się w stronę Łucka. Z powodu działań wojennych dotarli do Warszawy i dalej do Bugu, by zawrócić i ostatecznie ulokować się dzięki pomocy rodziny Strzemboszów w majątku Dalboszek, pow. Grójec. Tam Pan Stanisław został ich administratorem.

Żona Maria Sylweria Dulska wraz z córką Danutą i resztą rodziny po śmierci męża żyła w trudnych warunkach, by ostatecznie zamieszkać w Bielsku-Białej. Jego najstarszy brat Alojzy Tadeusz Dulski także był żołnierzem AK. Służył na Pomorzu. W styczniu aresztowany przez NKWD został wywieziony do obozu sowieckiego pod Tułą, gdzie zmarł w marcu 1945 r.

źródło : Archiwum Generał Elżbiety Zawackiej, Muzeum Więzienia Pawiak, publikacja Henryka Świderskiego „Okupacja i konspiracja w obwodzie AK Grójec „Głuszec”, 1989 r.

Skany / fotografie: