LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Józef Ciesielski

1880 (?) – 

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Ciesielski

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1880 (?)

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Inowrocław

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

przedwojenny leśniczy w leśnictwie Obórznia, Nadleśnictwo Łabiszyn

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

zamordowany w więzieniu w Inowrocławiu, data nieznana.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

źródło : „Z dziejów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 1925-2010” red. T. Chrzanowski

Skany / fotografie: