LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Jan Belczewski

20.01.1896 r. – 1944 r. (?)

IMIĘ:  Jan

 

NAZWISKO: Belczewski

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 20.01.1896 r.

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 1944 r. (?)

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

leśniczy leśnictwa Sobiny Nadleśnictwa Osie

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

zginął w niewyjaśnionych okolicznościach z rąk niemieckich w ok. 1944 r.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

źródło : „Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”, nr 1/50/2009, styczeń-marzec 2009 r.

Skany / fotografie: