LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Bernard Pażątka-Lipiński

26/10/1890 – luty 1945

IMIĘ:  Bernard

 

NAZWISKO: Pażątka-Lipiński

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 26/10/1890

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: luty 1945

 

MIEJSCE ŚMIERCI: ZSRR

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Leśniczy leśnictwa Zwierzyniec w Nadleśnictwie Jamy

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Aresztowany przez NKWD i wywieziony transportem kolejowym na Wschód. Zmarł w łagrze Złotousta na terenie ZSRR (Ural) w lutym 1945 r

Skany / fotografie: