LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Władysław Milczoch

11/05/1897 – ok 1940

IMIĘ:  Władysław

 

NAZWISKO: Milczoch

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 11/05/1897

 

MIEJSCE URODZENIA: Wróblik Szlachecki (Małopolska)

 

DATA ŚMIERCI: ok 1940

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Stutthof

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Studiował w Wyższej Szkole Rolniczej (Hochschule fur Bodenkultur) w Wiedniu, absolwent Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. Kierownik Oddziału Urządzania Lasu w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Zamordowany w obozie w Stutthofie ok 1940 r

Skany / fotografie: