LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Artur Freyer (Freier, Frajer)

01/02/1903 – 1939

IMIĘ:  Artur

 

NAZWISKO: Freyer (Freier, Frajer)

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 01/02/1903

 

MIEJSCE URODZENIA: okolice Świecia

 

DATA ŚMIERCI: 1939

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Piaśnica

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Po ukończeniu 12-miesięcznego kursu w Margoninie Pan Freyer podjął pracę jako praktykant w Nadleśnictwie Osie, a następnie w Nadleśnictwie Sarnia Góra, gdzie objął leśnictwo. W 1937 roku został przeniesiony do Nadleśnictwa Góra, leśnictwa Sobieńczyce. Na stanowisku tym pracował do rozpoczęcia wojny. Po wybuchu II wojny światowej i ewakuacji rodziny pozostał na stanowisku. Po udziale w kampanii wrześniowej powraca do Sobieńczyc 27.09.1939 r.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Aresztowany w dniu 27.09.1939 r. przez Niemców na podstawie donosu i osadzony w więzieniu w Pucku. Jako zarzut stawia mu się udział w walkach z niemieckimi żołnierzami. Zamordowany w Lasach Piaśnickich koło Wejherowa jesienią 1939 r. Osierocił dwoje dzieci.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Po ukończeniu gimnazjum w okresie 20.10.1919-22.10.1920 r. pełnił służbę wojskową. W czasie II RP członek Polskiego Związku Zachodniego.
Po wybuchu II wojny światowej w dniu 8 września wycofał się z Wojskiem Polskim i brał udział w walkach obronnych pod Redą i na Kępie Oksywskiej.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po zakończeniu służby wojskowej rozpoczął naukę w szkole dla leśniczych w Margoninie. Był jednym z pierwszych absolwentów tej szkoły.

autor biogramu : Andrzej Szambelańczyk na podstawie :
1. „Wykazu imiennego pracowników Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń”, 1938 r. z zasobów archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
2. Bolesław Bork „Wrzesień 1939 roku na Wybrzeżu – Kronika wydarzeń”, 2000 r.
3. Regina Osowicka „Piaśnica – las piaśnicki niemy świadek hitlerowskiej kaźni”, wyd. 2006 r.
4. www.martyrologialasowpolskich.pl – Lista członków Polskiego Związku Zachodniego zamordowanych w czasie II wojny światowej
5. Pomorski Dziennik Wojewódzki 1924-1934 oraz relacje osób prywatnych.
„Z dziejów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 1925-2010” red. T. Chrzanowski

Skany / fotografie:

źródło : Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu