LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Stanisław Stawski

15/11/1878 – 1942

IMIĘ:  Stanisław

 

NAZWISKO: Stawski

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 15/11/1878

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 1942

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Suminy

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Emerytowany leśniczy Leśnictwa Parzyn, Nadleśnictwo Przymuszewo. Ojciec czterech synów – leśników i córki.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Aresztowany w 1942 r. Zmarł na skutek katowania przez policję niemiecką w trakcie śledztwa w Suminach.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Członek Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: