LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Jan Hlebowicz

1868 – 20/03/1928

IMIĘ:  Jan

 

NAZWISKO: Hlebowicz

 

IMIĘ OJCA: Cezary

 

IMIĘ MATKI: Olga

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Sternberg

 

DATA URODZENIA: 1868

 

MIEJSCE URODZENIA: Lubartów

 

DATA ŚMIERCI: 20/03/1928

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Toruń

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Jan Hlebowicz ukończył Instytut Leśny w Petersburgu, założony w 1803 roku przez cara Aleksandra I. Nie mógł jednak podjąć pracy w swoich stronach rodzinnych, ponieważ w tym czasie na terenach zaboru rosyjskiego władze carskie nie zatrudniały Polaków z wyższym wykształceniem, starając się ich rozproszyć na ogromnych terenach Rosji. Najczęściej wysyłano ich na krańce imperium rosyjskiego i tam dopiero mogli otrzymać zgodne z posiadanym wykształceniem stanowiska, dostał więc pracę w Baszkirii, w ówczesnym powiecie belebejskim, w miejscowości Wierchnietroickoje.

Szybko uzyskał posadę nadleśniczego a potem inspektora (rewizora) leśnego. W Wierchnietroickoje. Miejsca narodzin potomstwa (Grodno, Brześć) wskazują na to, że zgodnie z ówczesnym zwyczajem inspektor leśny był dość często był przerzucany z miejsca na kolejne miejsce pracy Jan Hlebowicz po zakończeniu wojny i powrocie z Rosji został Komisarzem Ochrony Lasów w Radomiu, następnie przeniósł się na analogiczne stanowisko pracy w Toruniu. Tam też zmarł w 1928 r.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Jan Hlebowicz był ojcem leśników i żołnierzy – Anatola oraz Wiaczesława (Wacława)

Skany / fotografie: