LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Edward Gieysztor

15/05/1905 – 25/03/1998

IMIĘ:  Edward

 

NAZWISKO: Gieysztor

 

IMIĘ OJCA: Władysław

 

IMIĘ MATKI: Leonia

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Bokun

 

DATA URODZENIA: 15/05/1905

 

MIEJSCE URODZENIA: Mińsk Litewski

 

DATA ŚMIERCI: 25/03/1998

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Gdańsk-Oliwa

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Po zakończeniu wojny Edward Gieysztor został nadleśniczym w Borach Tucholskich, w Nadleśnictwie Gołąbek koło Tucholi, gdzie częstymi gośćmi bywali żołnierze podziemia antykomunistycznego, 5 Wieleńskiej Brygady AK majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Było to także miejsce, w którym Witold Kieżun kurował się po powrocie z sowieckiego łagru. Jednak na skutek donosów w 1950 r. Edward Gieysztor został usunięty z Nadleśnictwa Gołąbek i przesunięty do nadleśnictwa Kościerzyna.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Edward Gieysztor był aktywnym członkiem Armii Krajowej w Warszawie. Był członkiem II Obwodu „Żywiciel” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – zgrupowanie „Żaglowiec” – pluton 206, następnie w zgrupowaniu „Żbik” – pluton 233.

Gieysztor brał udział w Powstaniu Warszawskim. Ciężko ranny w głowę w dniu 5 sierpnia przed bunkrem na rogu ulic Rokitna i Al. Wojska Polskiego podczas odpierania niemieckiego natarcia z Instytutu Chemii Przemysłowej, początkowo został uznany za zabitego i przygotowany do pogrzebu. Następnie po odkryciu pomyłki umieszczony w szpitalu powstańczym działającym w Forcie Sokolnickiego (Żoliborz). Po Powstaniu wraz z pozostałymi rannymi i personelem medycznym został ewakuowany do szpitala w Tworkach k. Pruszkowa, skąd został przez siostrę Janinę potajemnie wywieziony.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Edward Gieysztor to wnuk Powstańca Styczniowego , siostrzeniec prof. Aleksandra Gieysztora. Gdy miał kilka miesięcy jego matka została ciężko ranna w głowę od uderzenia szablą kozacką w trakcie tłumienia przez wojsko rosyjskie polskiej manifestacji patriotycznej w Mińsku w 1905 roku.

W działalność konspiracyjną, a następnie w Powstanie Warszawskie byli zaangażowani: jego siostra Janina Oborska ps. „Janka”, cioteczny brat – Witold Kieżun ps. „Wypad”, stryjeczny brat Aleksander Gieysztor „Borodzicz” oraz kuzyn Jerzy Żłobicki ps. „Witold”.

Edward Gieysztor w 1936 r w Grajewie wziął ślub z Haliną Szydłowską z którą miał córkę Rosę.

Skany / fotografie: