LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Tadeusz Samek

26/07/1925 – 02/05/2015

IMIĘ:  Tadeusz

 

NAZWISKO: Samek

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 26/07/1925

 

MIEJSCE URODZENIA: Zarszyn k. Sanoka

 

DATA ŚMIERCI: 02/05/2015

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Golub – Dobrzyń

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Tadeusz Samek szkołę powszechna ukończył w 1937 r., zaś naukę w Gimnazjum w Sanoku przerwał wybuch II wojny światowej.

Po wojnie ukończył szkołę średnią i w 1946 r. podjął studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, które ukończył w 1952 r. W latach 1971-1972 uczęszczał na Studium Podyplomowe Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym SGGW.

Już we wrześniu 1950 r. podjął pracę zawodową na stanowisku adiunkta w Nadleśnictwie Ruda, gdzie następnie w okresie 1953-1956 był nadleśniczym. Od 1 września 1956 r., aż do przejścia na emeryturę 21 lutego 1986 r. zajmował stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Konstancjewo i (po reorganizacji) Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

W czasie okupacji przebywał w niemieckim obozie pracy

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: