LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Edmund Kempiński

16/09/1914 – 07/10/2016

IMIĘ:  Edmund

 

NAZWISKO: Kempiński

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 16/09/1914

 

MIEJSCE URODZENIA: Dziemiany pow. kartuski

 

DATA ŚMIERCI: 07/10/2016

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Toruń

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Edmund Kempiński ukończył szkołę powszechną i gimnazjum klasyczne w Kartuzach. Za namową przyjaciela Rajmunda Bielawskiego z Nadleśnictwa Klosnowo podjął decyzję o kształceniu w zawodzie leśnika. Odbył najpierw trzyletnią praktykę zawodową w nadleśnictwach Chociński Młyn i Giełdoń po czym dostał się do słynnej Szkoły dla Leśniczych Państwowych w Margoninie, którą ukończył w 1936 r. Już jako absolwent został zatrudniony na stanowisku pracownika kancelaryjnego najpierw w Nadleśnictwie Giełdoń, później w Nadleśnictwie Osusznica. Tutaj zastał go wybuch II Wojny Światowej.

Po dwumiesięcznym pobycie w obozie jenieckim w Nurnbergu powrócił na niższe, pomocnicze stanowisko biurowe do Nadleśnictwa Osusznica gdzie pracował do 1944 r kiedy znalazł się w obozie koncentracyjnym w Stutthofie.

Pomimo ogólnego wyczerpania po przeżyciach obozowych już w kwietniu podjął pracę na stanowisku sekretarza „macierzystego” Nadleśnictwa Osusznica, skąd w lipcu 1950 r. awansował na stanowisko księgowego do Rejonu Lasów Państwowych w Chojnicach. W Rejonie LP po pięciu latach pracy objął stanowisko kierownika Działu Planowania. Następnie, od października 1959 r. przez dwa lata był głównym księgowym w Nadleśnictwie Rytel. Już jako doświadczony ekonomista w latach 1961-1976 pracował na stanowisku starszego rewidenta w Wydziale Kontroli i Rewizji Gospodarczej Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu, skąd odszedł na emeryturę

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Edmund Kempiński brał udział w Kampanii Wrześniowej, po której znalazł się na dwa miesiące w obozie jenieckim w Nurnbergu. Po powrocie z obozu rozpoczął współpracę z konspiracją niepodległościową.

Oskarżony przez Niemców o działalność na szkodę III Rzeszy, w czerwcu 1944 r. trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Uwolniony został dopiero na trasie ewakuacji lądowej obozu 12 marca 1945 r.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Kordelas Leśnika Polskiego

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: