LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Czesław Łopuski

05/11/1882 – 02/11/1967

IMIĘ:  Czesław

 

NAZWISKO: Łopuski

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Helena

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Wiweger

 

DATA URODZENIA: 05/11/1882

 

MIEJSCE URODZENIA: Sosnowiec

 

DATA ŚMIERCI: 02/11/1967

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Gdańsk-Oliwa

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Czesław Lucjan Łopuski po ukończeniu rosyjskiego gimnazjum w Warszawie w 1901 r zdał maturę i wstąpił na Wydział fizyko-matematyczny Uniwersytetu Warszawskiego, z którego w 1905 r ze względu na działalność patriotyczną został wydalony. Kontynuował naukę we Francji, na wydziale przyrodniczym uniwersytetu w Paryżu (Sorbonie). Studia ukończył w roku 1909.

Po powrocie do Warszawy pracował jako geolog przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. W 1913, po ślubie z Marią Pieniążek, właścicielką majątku rolno – leśnego w Małopolsce objął funkcję zarządcy lasów prywatnych żony w Strzegocicach pod Pilznem. Było to gospodarstwo leśne o rozmiarach 530 ha, które prowadził przez kolejne 32 lata do 1945 r. W tym czasie wydał szereg publikacji i prac z zakresu leśnictwa, m.in. w czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Leśnego „Sylwan”. W tym czasie znacznie unowocześnił metody zarządzania powierzonym mu gospodarstwem leśnym.

W styczniu 1945 r wobec upaństwowienia większości majątków ziemskich przekazał w imieniu żony zarządzane przez siebie gospodarstwo leśne wraz z dokumentacją władzom państwowym. W kwietniu 1945 zgłosił się do pracy w Dyrekcji Lasów Państwowych okręgu gdańskiego w Sopocie. W okresie 01.04. – 01.07.1945 pełnił funkcję leśniczego Leśnictwa Lisiny (nadl. Sarnia Góra), następnie zaś do 01.09.1945 – Leśnictwa Gródek (nadl. Osie). We wrześniu 1945 r został mianowany Nadleśniczym Nadleśnictwa Przewodnik i pełnił tę funkcję do 1951 r. Był również kierownikiem Sekcji Planowania w rejonie Lasów Państwowych w Osiu. W maju 1951 r został mianowany nadleśniczym Nadleśnictwa Szubin. Przed przejściem na emeryturę w 1958 pracował również na stanowiskach biurowych w RDLP w Toruniu. Publikował również artykuły związane z tematyką leśną w „Sylwanie”.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Czesław Łopuski brał udział w Rewolucji 1905 r za co został wydalony karnie z Uniwersytetu Warszawskiego. W 1918 r , po odrodzeniu Państwa Polskiego zaciągnął się jako ochotnik do 9 Pułku Ułanów, pełniąc służbę w randze kaprala.

W czasie okupacji niemieckiej Łopuski nie będąc formalnie członkiem AK (były nimi jego dzieci – Izabela i Jan), czynnie wspierał działającą na jego terenie partyzantkę. W Gumniskach pod Dębicą miał swoją siedzibę konspiracyjny obwód Armii Krajowej o kryptonimie „Deser”. Działalność konspiracyjna koncentrowała się na szkoleniach (podchorążówka), później również na odbieraniu zrzutów z bronią i innym sprzętem dla polskiego podziemia oraz na wywiadzie. Większe akcje zbrojne przeciwko okupantowi miały miejsce dopiero w 1944 roku. Wiosną 44 roku w lesie zarządzanym przez Łopuskiego stacjonowała ponad 20-osobowa grupa partyzancka. Jej możliwości działania były jednak bardzo ograniczone niewielką powierzchnia kompleksu leśnego. Później oddział ten przemieścił się w kierunku wschodnim, gdzie było więcej lasów i lepsze warunki dla działalności zbrojnego podziemia.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Z małżeństwa z Marią Odrowąż Pieniążek (ur. 11/VII 1894) urodziło się Czesławowi Łopuskiemu troje dzieci: córka Izabela (5/IV 1914), syn Jan (3/I 1917) i córka Elżbieta (15/IX 1933 r.)

Skany / fotografie:

1. Nadleśniczy Czesław Łopuski, lata 20-te XX w
2. Dwór Strzegocice w latach powojennych

Źródło: Biuletyn RDLP nr 3/72/lipiec-wrzesień 2014