LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Brunon Kryn

27/10/1906 – 30/08/1942

IMIĘ:  Brunon

 

NAZWISKO: Kryn

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Helena Emilia

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Wiekińska

 

DATA URODZENIA: 27/10/1906

 

MIEJSCE URODZENIA: Otrębak pow. Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie

 

DATA ŚMIERCI: 30/08/1942

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Starogard Gdański, woj. pomorskie

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Brak informacji na temat lat młodzieńczych i wykształcenia Brunona Kryna. W 1939 r. był leśniczym w rewirze Laski k. Skórcza, pow. Starogard Gdański. Tę funkcję pełnił aż do śmierci w 1942 r.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Kryn został aresztowany przez Niemców 3 VIII 1942 r. i odstawiony do więzienia w Starogardzie Gdańskim. Po ciężkich torturach Brunon Kryn, nie wydawszy nikogo, powiesił się w celi w dniu 30.08.1942 r. Miejsce jego pochówku nie jest znane.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Od pierwszych miesięcy okupacji działał konspiracyjnie, współdziałając z Józefem Ciesielskim, leśniczym z Długiego. Ukrywał w leśniczówce Laski zagrożonych aresztowaniem Polaków, m. in. Józefa Kiżewskiego, nauczyciela z Osieka.

W 1942 r. zgłosił się do Kryna mężczyzna, podający się za oficera WP – lekarza z Krakowa, prosząc o czasowe zakwaterowanie z żoną i dzieckiem, na co Kryn się zgodził. Jak się okazało potem, zakwaterowany
był agentem Gestapo.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: