LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Stefan Szydlarski

03.07.1913 – 17.05.2005

IMIĘ:  Stefan

 

NAZWISKO: Szydlarski

 

IMIĘ OJCA: Marcin

 

IMIĘ MATKI: Marianna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 03.07.1913

 

MIEJSCE URODZENIA: Wysoka, pow. Sępólno, woj. kujawsko-pomorskie

 

DATA ŚMIERCI: 17.05.2005

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Mirachowo, pow. Kartuzy, woj. pomorskie

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Stefan Szydlarski od 1931 do 1934 był praktykantem leśnym w Nadleśnictwie Rytel (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń). W latach 1934-35 był słuchaczem Szkoły Leśnej dla Leśniczych w Margoninie. Po odbyciu służby wojskowej podjął pracę podleśniczego w Nadleśnictwie Mirachowo. Urząd ten sprawował do sierpnia 1939 roku.

W czasie okupacji do momentu aresztowania w 1943 r. pracował w charakterze pomocnika leśnego w niemieckim biurze Nadleśnictwa Mirachowo.

Po zakończeniu wojny Szydlarski przeniósł się na Ziemie Odzyskane, ze względu na zagrożenie ze strony NKWD i UB, poszukujących byłych więźniów obozu Stutthof. Do 1958 roku zatrudniony był na stanowisku leśniczego Leśnictwa Lipka w Nadleśnictwie Lipka w powiecie złotowskim (obecnie RDLP w Pile). W 1958 roku przeniósł się z powrotem do Nadleśnictwa Mirachowo, gdzie był brakarzem, potem głównym księgowym. Pracę zawodową zakończył w Nadleśnictwie Kartuzy na stanowisku leśniczego technologa w 1978 roku.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

W wyniku kampanii wrześniowej dostał się do niewoli niemieckiej w Warszawie na Pradze i został umieszczony w obozie dla internowanych w Karolewie koło Więcborka (Internierungslager Karlshof, obecne woj. kujawsko-pomorskie), gdzie był przetrzymywany do grudnia 1939 roku. Pod koniec października grupa kilkunastu jeńców, wśród których był Stefan Szydlarski, w asyście kilku uzbrojonych SS-manów, była eskortowana do miejsca rozstrzelania. Tylko konieczność pilnej likwidacji grupy Żydów i zapadający zmrok spowodował, że jeńców polskich cofnięto do obozu, odraczając termin egzekucji. Stefan Szydlarski cudem ocalał. Następnego dnia „uratował” go SS-man, pilnie potrzebujący do pracy w archiwum kogoś znającego się na kaligrafii. Pozostali jeńcy zostali zamordowani.

W sierpniu 1943 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu w Gdańsku, następnie od 01.11.1943 r. przeniesiony do obozu koncentracyjnego Stutthof w charakterze więźnia politycznego (nr obozowy 26 355). W obozie przebywał do lutego 1945 roku, uczestnicząc w Marszu Śmierci – ewakuacji obozu na Zachód. Uciekł podczas przemarszu kolumny więźniów przez Żukowo w lutym 1945 roku.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Służbę wojskową w II RP odbył w w 4 Pułku Lotniczym w Toruniu.

Objęty powszechną mobilizacją w sierpniu 1939 roku wziął udział w kampanii wrześniowej.

Po zwolnieniu z obozu jenieckiego oraz powrocie do Mirachowa i pracy w lesie związał się z ruchem oporu w ramach organizacji Gryf Pomorski. Brał udział w akcjach dywersyjnych i zaopatrzeniowych.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Stefan Szydlarski zmarł 17 kwietnia 2005 roku w wieku 92 lat. Został pochowany na cmentarzu w Mirachowie. Jego syn Marcin (obecnie emeryt) był w latach 2001-2013 nadleśniczym w Nadleśnictwie Kartuzy.

źródło : Nadleśnictwo Kartuzy, archiwum Muzeum Stutthof w Sztutowie

Skany / fotografie: