LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Antoni Stachnik

25/05/1884 – 1960

IMIĘ:  Antoni

 

NAZWISKO: Stachnik

 

IMIĘ OJCA: Franicszek

 

IMIĘ MATKI: Anna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 25/05/1884

 

MIEJSCE URODZENIA: Chechły, gm. Ropczyce, pow. Zwoleń, woj. mazowieckie

 

DATA ŚMIERCI: 1960

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Wykształcenie wyższe Antoni Stachnik zdobył w Akademii Rolniczo – Leśnej w Wiedniu. Tytuł inżyniera lasowego zdobył na Wydziale Leśnym tej uczelni w 1911 roku.

Pracę zawodową w lasach Antoni Stachnik rozpoczął w Dyrekcji Lasów we Lwowie w 1912 roku. Pracował tam na stanowiskach asystenta i nadleśniczego m. in. w Nadleśnictwie Jawornik. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1920 roku rozpoczął pracę w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, gdzie w latach 1920-1924 piastował stanowisko nadleśniczego w Nadleśnictwie Kartuzy, które przejął od Niemców, jako pełnomocnik rządu polskiego. Następnie w latach 1924-1928 był nadleśniczym w Nadleśnictwie Gniewowo. W latach 1928-1930 pełnił funkcję referendarza. W latach 1930-1938 pracował jako nadleśniczy na terenie Dyrekcji Lasów w Wilnie.

Według niepotwierdzonych źródeł został aresztowany w 1939 roku przez NKWD i zesłany do obozu. Według akt osobowych pisanych przez Antoniego Stachnika, w latach 1941-1944 pracował jako leśniczy w Wilnie, podlegając Dyrekcji Lasów w Kownie.

W kwietniu 1945 roku, tuż po reaktywacji administracji państwowej na wyzwolonych terenach, Antoni Stachnik został mianowany pierwszym powojennym nadleśniczym Nadleśnictwa Czersk, które podlegało wówczas Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Funkcję nadleśniczego Antoni Stachnik pełnił do dnia 22 czerwca 1950 roku, kiedy to zakończył służbę i przeszedł na emeryturę. Po przejściu na emeryturę, przez krótki czas pracował w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Wg niepotwierdzonych źródeł (Antoni Stachnik temu zaprzeczył w oficjalnym dokumencie) jesienią 1939 r. został w Wilnie aresztowany przez NKWD i otrzymał wyrok więzienia / łagru

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wraz z żoną – Janiną z d. Bielowską, również leśniczką, wychowali czworo dzieci

Nadleśniczy Antoni Stachnik zmarł w 1960 roku i został pochowany na cmentarzu w Chmielnie koło Kartuz.

Skany / fotografie: