LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Jerzy Hlebowicz

1904 – 27/08/1942

IMIĘ:  Jerzy

 

NAZWISKO: Hlebowicz

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1904

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 27/08/1942

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Teheran, Iran

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Od 1939 r leśniczy, wcześniej leśnik w Nadleśnictwie Świekatówko (obecnie Nadleśnictwo Zamrzenica Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu).

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Aresztowany przez Sowietów we wrześniu 1939 r. został deportowany 10.02.1940 r. przez NKWD z Porzecza na Grodzieńszczyźnie wraz z żoną Aliną i jej matką Marią Długopolską do Stiepanowki, rejon kiziełowski w obwodzie permskim. Pracował jako robotnik fizyczny przy wyrębie lasu.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Zmobilizowany do Wojska Polskiego w sierpniu 1939 r, brał udział w kampanii wrześniowej.

Zwolniony na mocy układu Sikorski – Majski, schorowany i wycieńczony dotarł do jednego z punktów zbornych tworzącej się Armii Polskiej w ZSRR gen. Władysława Andersa, z którą opuścił Sowiety. Zmarł w stopniu strzelca w Teheranie 27.08.1942 r. i został pochowany na miejscowym, katolickim cmentarzu Doulab – grób nr 117.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie:

1. Jerzy Hlebowicz – źródło : Archiwum RDLP w Toruniu
2. Płyta nagrobna strz. Jerzego Hlebowicza na cmentarzu Doulab w Teheranie – źródło : http://www.doulabcemetery.com