LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Władysław Urbański

17/10/1904 – 30/03/1970

IMIĘ:  Władysław

 

NAZWISKO: Urbański

 

IMIĘ OJCA: Franciszek

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 17/10/1904

 

MIEJSCE URODZENIA: Skole, pow. Stryj, woj. stanisławowskie

 

DATA ŚMIERCI: 30/03/1970

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Henryk skończył szkołę powszechną w Skolem oraz zdał egzamin do Gimnazjum we Lwowie, gdzie już w niepodległej Polsce, w 1921 roku ukończył V klasę, co odpowiadało ówczesnej tzw. „małej maturze”. W 1922 r podjął decyzję o dalszym kształceniu w zawodzie leśnika. Zatrudnił się najpierw jako praktykant w lasach prywatnych otaczających Skole, które było też dużym ośrodkiem gospodarki drzewnej. Lasy te należały do braci Groedel, a oficjalna nazwa ich administracji brzmiała: Dyrekcja Lasów i Dóbr Państwa Skole, Bracia Groedel.

Po trzech latach praktyki został przyjęty do Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Bolechowie, którą skończył w 1926 roku. Po skończeniu Szkoły w Bolechowie odbył roczną (od 1 października 1926 do 31 sierpnia 1927) obowiązkową praktykę jako pomocnik leśny w Nadleśnictwie Jeziory, należącym do Dyrekcji Wileńskiej.

Po odbyciu służby wojskowej podjął decyzję o przeniesieniu na Pomorze. Trafił w Bory Tucholskie. Zatrudniony jako pomocnik leśny, pracował najpierw w Nadleśnictwie Różanna, w okolicach Świecia, potem
przez dwa lata (1930-32) pracował, najpierw jako kancelista, potem leśniczy w Nadleśnictwie Świt koło Tucholi. Pierwsze swoje samodzielne leśnictwo, położone na terenie ówczesnego Nadleśnictwa Popioły, w pobliżu Torunia, objął w 1934 roku i pracował w nim jako leśniczy do 1938 roku. Od 1 października 1938 roku został mianowany leśniczym w Leśnictwie Barłogi na terenie Nadleśnictwa Woziwoda. Z tym przeniesieniem wiązał się awans służbowy. Funkcję tę pełnił do września 1939 r.

Po przeniesieniu się do Dobromila (przedwojenne woj. lwowskie) w roku 1942 objął funkcję pomocnika kancelaryjnego w nadleśnictwie Trójca, gdzie pracował do 1943 r. W obliczu zagrożenia ze strony ukraińskich nacjonalistów przeniósł się z rodziną na Podhale, gdzie podejmował się różnych prac dorywczych. W 1945 r powrócił na Pomorze, gdzie zajął się odbudową swojej leśniczówki. Z pracą w lasach związany był do śmierci.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Po kampanii wrześniowej dostał się do niewoli niemieckiej i jako jeniec wojenny przebywał w niej do 16 maja 1940 r. Następnie został zwolniony i skierowany do przymusowej pracy fizycznej mimo złego stanu zdrowia.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Zmobilizowany w sierpniu 1939 r., brał udział w kampanii wrześniowej.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie:

1. Leśniczy Władysław Urbański z żoną Jadwigą, 1933 r.
2. Absolwenci szkoły dla leśniczych w Bolechowie, 1926 r.
3. Uczestnicy polowania w nadleśnictwie Jeziory na Wileńszczyźnie, 1926 r.
4. Szkolenie wojskowe w Grudziądzu, 1932 r.
5. Załoga nadleśnictwa Świt, 1932 r. Pierwszy z lewej leśniczy Urbański

Źródło: archiwum prywatne córki Władysława Urbańskiego, Marii Szupryczyńskiej