LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Edmund Bolesław Wróblewski

14/03/1898 – 04/1940

IMIĘ:  Edmund Bolesław

 

NAZWISKO: Wróblewski

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Józefa

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Krefft

 

DATA URODZENIA: 14/03/1898

 

MIEJSCE URODZENIA: Brusy pow. Chojnice

 

DATA ŚMIERCI: 04/1940

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Katyń

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Jego ojciec był znanym działaczem niepodległościowym i założycielem polskiej Spółdzielni „Ceres” w Brusach, za co był szykanowany przez zaborcze władze niemieckie. Zwolniony 13 lutego 1922 r. na własną prośbę z Wojska Polskiego, objął po ojcu kierownictwo nad tartakami i cegielnią w Brusach. Jako oficer rezerwy pracował w miejscowych formacjach Przysposobienia Wojskowego; był komendantem PW w okręgu Chojnice.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Aresztowany przez Sowietów we wrześniu 1939 r. trafił do obozu jenieckiego w Kozielsku, skąd wysłał do rodziny dwa listy, ostatni w lutym 1940 roku. Zamordowany przez sowieckie NKWD w Katyniu wiosną 1940 r. Zidentyfikowany przez Niemców podczas ekshumacji w 1943 r.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W czasie I wojny światowej powołany jako poborowy do armii niemieckiej, skąd w lipcu 1918 roku dostał się do niewoli francuskiej, gdzie zorganizował około dwustuosobowy „obóz polski” i zgłaszanie się ochotników do tworzonej we Francji Armii Polskiej gen. Hallera. W maju 1919 roku wcielony do 21. Pułku Strzelców Kresowych. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. w szeregach 145 Pułku Strzelców, a następnie 66 Pułku Piechoty. Mianowany na stopień kapitana rezerwy od 02.01.1932 r.
Kpt. rez. Edmund Bolesław WRÓBLEWSKI s. Jana i Józefy z Krefftów, ur. 14 III 1898 w Brusach, pow. chojnicki. Absolwent gimnazjum w Duderstadt (1917). Żołnierz armii gen. Hallera we Francji. W 1920 służył w 145 p. strz., następnie w 66 pp. Kpt. mianowany od 2 I 1932. Odznaczony KW, MN. Właściciel tartaków i cegielni w Brusach.

W sierpniu 1939 r. zmobilizowany do Wojska Polskiego, brał udział w kampanii wrześniowej.

Opinia wojskowa:
„Bardzo dobry oficer jako organizator, instruktor, idzie z postępem wiedzy wojskowej, bardzo inteligentny, ambitny, koleżeński. W wysokim stopniu posiada poczucie obywatelskie, dobry patriota. Wybitnie honorowy, odważny. Dobra postawa, schludny i ruchliwy. Zajmuje się i interesuje sportem. Energiczny, pewny siebie, stanowczy i samodzielny. W służbie, jak i poza służbą zachowuje się, jak przystoi na oficera.”

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Walecznych, Medal za wojnę polsko-bolszewicką, Medal Niepodległości

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Edmund, już jako uczeń, wykazywał się postawą patriotyczną. Uczestniczył w strajku szkolnym. W gimnazjum w Chojnicach należał do Towarzystwa Filomatów.

Dąb Pamięci majora Edmunda Wróblewskiego posadzono przy Miejskim Kolegium – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni przy ul. Raduńskiej 21, 30 kwietnia 2010 roku. Drugi Dąb Pamięci mjr Wróblewskiego został posadzony 28.04.2019 r. w jego rodzinnej miejscowości Brusy pośród innych 5 Dębów Katyńskich.

Biogram opracowano na podstawie referatu Tadeusza Chrzanowskiego (RDLP w Toruniu) „Dwunastu z listy katyńskiej” w „Leśnicy i Drzewiarze z Pomorza i Kujaw – ofiary zbrodni katyńskiej” w : ” Referaty prezentowane podczas Konferencji w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi, poprzedzającej uroczystość posadzenia Dębów Pamięci leśnikom i drzewiarzom z Pomorza i Kujaw – ofiarom Zbrodni Katyńskiej, 12 października 2013 roku” – Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń 2013 oraz ze strony projektu „Katyń … Ocalić od zapomnienia” i „Indeksu Represjonowanych”.

Skany / fotografie: