LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Franciszek Nowicki

02/10/1895 – 04/1940

IMIĘ:  Franciszek

 

NAZWISKO: Nowicki

 

IMIĘ OJCA: Michał

 

IMIĘ MATKI: Katarzyna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Wieland

 

DATA URODZENIA: 02/10/1895

 

MIEJSCE URODZENIA: Salno, pow. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

 

DATA ŚMIERCI: 04/1940

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Katyń

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

W latach 1919-1923 studiował leśnictwo na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie należał też do Korporacji Studentów „Pomerania”. W marcu 1924 r. rozpoczął pracę w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. W latach 1928-1939 był nadleśniczym w Nadleśnictwie Gniewowo k. Gdańska w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

W wyniku kampanii wrześniowej 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Więzień obozu jenieckiego w Kozielsku. Jego nazwisko znajduje się na liście jeńców z 3 kwietnia 1940 r. poz. 1, których przekazano do dyspozycji NKWD w Smoleńsku. Wywieziony do Lasu Katyńskiego i tam zamordowany. Podczas ekshumacji zidentyfikowany pod nr. 2000 i złożony do bratniej mogiły trzeciej. Przy zwłokach znaleziono: legitymację urzędniczą wystawioną w Toruniu, dwa medaliki i krzyżyk na łańcuszku. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Podczas nauki w gimnazjum w Nakle należał do Tajnej Organizacji Tomasza Zana i Polskiej Drużyny Strzeleckiej. W 1915 r. uzyskał świadectwo dojrzałości.

Z początkiem sierpnia 1920 r. zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego, zwolniony w połowie listopada tego roku. Społecznie działał w Towarzystwie byłych Żołnierzy i Wojaków „Straż” na Pomorzu. W 1925 r., po odbytych wcześniej ćwiczeniach w 3 Pułku Łączności w Grudziądzu mianowany został podporucznikiem rezerwy i przydzielony do Pułku Radiotelegraficznego Warszawa-Powązki.

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu porucznika. Dalsze jego losy oraz okoliczności dostania się do niewoli sowieckiej nie są znane.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W czerwcu 1915 r. powołany do armii niemieckiej rozpoczął służbę wojskową w 14. Pułku Piechoty w Bydgoszczy, gdzie odbył trzymiesięczny kurs dokształcający. W grudniu 1916 r. wysłany został na front zachodni do 49. Pułku Piechoty, następnie został przydzielony do Pułku Radiotelegraficznego. Walczył w bitwach pod Verdun, w Champane, Reins i we Flandrii. Zwolniony z wojska z końcem listopada 1918 r., powrócił do Bydgoszczy poważnie chory; przebywał na leczeniu w Zakładzie św. Floriana.

Dąb Pamięci Franciszka Nowickiego posadzono w Nadleśnictwie Celestynów 18 listopada 2011 roku.

Biogram opracowano na podstawie referatu Tadeusza Chrzanowskiego (RDLP w Toruniu) „Dwunastu z listy katyńskiej” w „Leśnicy i Drzewiarze z Pomorza i Kujaw – ofiary zbrodni katyńskiej” w : ” Referaty prezentowane podczas Konferencji w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi, poprzedzającej uroczystość posadzenia Dębów Pamięci leśnikom i drzewiarzom z Pomorza i Kujaw – ofiarom Zbrodni Katyńskiej, 12 października 2013 roku” – Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń 2013

Skany / fotografie: