LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Tadeusz Miśko

10/04/1889 – 04/1940

IMIĘ:  Tadeusz

 

NAZWISKO: Miśko

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Darisch

 

DATA URODZENIA: 10/04/1889

 

MIEJSCE URODZENIA: Harbutowice, pow. Myślenice, woj. małopolskie

 

DATA ŚMIERCI: 04/1940

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Katyń

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Studiował w Wyższej Szkoły Rolniczej (Hochschule für Bodenkultur) w Wiedniu, m.in. w latach 1918-1919 na Wydziale Inżynierii Lasowej. W 1925 roku otrzymał dyplom nauk leśnych na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego (informacja niepotwierdzona).

W 1926 r. pracował w Komisji Ochrony Lasu w Starostwie Bydgoskim. Około 1930 roku został nadleśniczym w lasach łabiszyńskich należących do majątku Lubostroń rodu Skórzewskich. Siedziba tego prywatnego nadleśnictwa mieściła się w Kąpiu. Obecnie są to lasy Nadleśnictwa Szubin na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

We wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. Uwięziony w obozie jenieckim NKWD w Kozielsku. Wywieziony z obozu 13 kwietnia 1940 roku. Nazwisko znajduje się na liście wywozowej nr 029/4.

Zamordowany w Lesie Katyńskim, spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. W czasie niemieckiej ekshumacji w 1943 roku znaleziono przy Jego zwłokach pocztówki i list.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Tadeusz Miśko uczestniczył w I wojnie światowej jako żołnierz armii austro-węgierskiej. Do Wojska Polskiego wstąpił w 1918 roku. Służył w 20 Pułku Piechoty, a następnie w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. Został awansowany do stopnia porucznika ze starszeństwem 1 czerwca 1919 roku i przydzielony do 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.

W sierpniu 1939 roku zmobilizowany do Wojska Polskiego brał udział w wojnie obronnej w stopniu kapitana.

POSIADANE ODZNACZENIA:

medale pamiątkowe 57 Pułku Piechoty

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Dąb Pamięci Tadeuszowi Miśko posadzono w Nadleśnictwie Celestynów 18 listopada 2011 roku.

Biogram opracowano na podstawie referatu Tadeusza Chrzanowskiego (RDLP w Toruniu) „Dwunastu z listy katyńskiej” w „Leśnicy i Drzewiarze z Pomorza i Kujaw – ofiary zbrodni katyńskiej” w : ” Referaty prezentowane podczas Konferencji w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi, poprzedzającej uroczystość posadzenia Dębów Pamięci leśnikom i drzewiarzom z Pomorza i Kujaw – ofiarom Zbrodni Katyńskiej, 12 października 2013 roku” – Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń 2013

Skany / fotografie: