LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Szczepan Łuczak

26/12/1906 – 04/1940

IMIĘ:  Szczepan

 

NAZWISKO: Łuczak

 

IMIĘ OJCA: Stefan

 

IMIĘ MATKI: Waleria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Żmudzińska

 

DATA URODZENIA: 26/12/1906

 

MIEJSCE URODZENIA: Łódź

 

DATA ŚMIERCI: 04/1940

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Katyń

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Szczepan Łuczak po maturze zdanej w Gimnazjum im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach w 1926 r był immatrykulowany 28 listopada 1926 r. na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień inżyniera leśnictwa otrzymał 12 grudnia 1932 r. na podstawie pracy dyplomowej pt. „Stosunki fitogeograficzne i masywy leśne jako wskaźniki istnienia naturalnych warunków dla bytowania świerka”, wykonanej w Zakładzie Urządzania Lasu pod kierunkiem profesora Władysława Jedlińskiego.

Po odbyciu służby wojskowej pracował w nadleśnictwie w Wyszkowie nad Bugiem, po czym jako praktykant techniczno-leśny w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, a następnie w Wyłuszczarni Nasion w Klosnowie (1933 r.) k. Chojnic na terenie tejże Dyrekcji.

Pracę w Instytucie Badawczym Lasów Państwowych rozpoczął w 1936 r. na stanowisku asystenta w Oddziale Żywicowania, gdzie pracował do wybuchu wojny. Zajmował się anatomią przewodów żywicznych, czemu poświęcił trzy artykuły: „O budowie przewodów żywicznych” (Las Polski, 1936 nr 9), „Rozmieszczenie przewodów żywicznych w drewnie sosny” (Las Polski, 1937 nr 1), „Powstawania i wydzielanie żywicy” (Las Polski, 1938 nr 3)

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Szczepan Łuczak dostał się po kampanii wrześniowej 1939 r. do niewoli sowieckiej. Był więziony w obozie jenieckim w Kozielsku. Został wywieziony z obozu 14 kwietnia 1940 r. Jego nazwisko znajduje się na liście wywozowej nr 032/2. Zamordowany w Lesie Katyńskim, spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Znalazł się na liście rozpoznanych ofiar ekshumacji niemieckiej w 1943 r. o czym informował „Nowy Kurier Warszawski” nr 147 z 5 lipca 1943 r. pod nr. 02963. Znaleziono przy nim imienne pozwolenie na broń.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W 1932 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie. Został awansowany do stopnia podporucznika ze starszeństwem 1 stycznia 1935 r. i przydzielony ewidencyjnie do 63 Pułku Piechoty. W marcu 1939 r. powołany na ćwiczenia wojskowe w 71 Pułku Piechoty w Zambrowie. Był uczestnikiem wojny obronnej we wrześniu 1939 r.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W 2013 r. w Nadleśnictwie Zamrzenica został posadzony Dąb Pamięci ku jego czci.
Biogram opracowano na podstawie referatu Tadeusza Chrzanowskiego (RDLP w Toruniu) „Dwunastu z listy katyńskiej” w „Leśnicy i Drzewiarze z Pomorza i Kujaw – ofiary zbrodni katyńskiej” w : ” Referaty prezentowane podczas Konferencji w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi, poprzedzającej uroczystość posadzenia Dębów Pamięci leśnikom i drzewiarzom z Pomorza i Kujaw – ofiarom Zbrodni Katyńskiej, 12 października 2013 roku” – Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń 2013 oraz na podstawie danych z „Indeksu Represjonowanych” oraz bazy projektu „Katyń… Ocalić od zapomnienia”.

Skany / fotografie: