LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Władysław Kotula

24/09/1893 – 04/1940

IMIĘ:  Władysław

 

NAZWISKO: Kotula

 

IMIĘ OJCA: Piotr

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Szul

 

DATA URODZENIA: 24/09/1893

 

MIEJSCE URODZENIA: Lwów

 

DATA ŚMIERCI: 04/1940

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Charków

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Absolwent Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej. Dyplom inżyniera leśnictwa uzyskał 9 lutego 1924 roku. Studia przerwał w czasie I wojny światowej. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Leśnictwie Głębokie na Wileńszczyźnie, a następnie na stanowisku kierownika (p.o. nadleśniczego) państwowego Leśnictwa Rewirowego na Helu w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, gdzie pracował do 1931 roku. Od stycznia 1932 roku objął stanowisko nadleśniczego w dobrach hrabiego Dzieduszyckiego w Poturzycach-Zarzeczu w powiecie sokalskim woj. lwowskiego.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

W wyniku kampanii wrześniowej 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Więziony w obozie jenieckim w Starobielsku, został zamordowany najprawdopodobniej w kwietniu 1940 r. w Charkowie.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

Podczas I wojny światowej walczył w armii austriackiej i dostał się do niewoli włoskiej. Żołnierz Armii generała Hallera. Całą służbę wojskową odbył w taborach. Po zakończeniu działań wojennych przydzielony został do 6 Pułku Strzelców Podhalańskich. Od 1924 roku służył w 6 Pułku Artylerii Polowej, następnie w kadrze
6 Dywizjonu Taborów, z przydziałem ewidencyjnym do Powiatowej Komendy Uzupełnień w Rawie Ruskiej. Awansowany do stopnia rotmistrza ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 roku.

Dnia 27 marca 1939 roku został powołany do czynnej służby wojskowej z przydziałem do kadry 6 Dywizjonu Taborów w Jaworowie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu majora.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Dąb Pamięci Władysławowa Kotuli został posadzony przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce 3 maja 2010 roku.

Staraniem Nadleśnictwa Wejherowo w dniu 30 kwietnia 2015 r odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Władysławowi Kotuli przy historycznej siedzibie Nadleśnictwa Hel w Helu.

Biogram opracowano na podstawie referatu Tadeusza Chrzanowskiego (RDLP w Toruniu) „Dwunastu z listy katyńskiej” w „Leśnicy i Drzewiarze z Pomorza i Kujaw – ofiary zbrodni katyńskiej” w : ” Referaty prezentowane podczas Konferencji w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi, poprzedzającej uroczystość posadzenia Dębów Pamięci leśnikom i drzewiarzom z Pomorza i Kujaw – ofiarom Zbrodni Katyńskiej, 12 października 2013 roku” – Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń 2013.

Skany / fotografie: