LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Bolesław Błażewicz

01/06/1889 – 1940

IMIĘ:  Bolesław

 

NAZWISKO: Błażewicz

 

IMIĘ OJCA: Aleksander

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 01/06/1889

 

MIEJSCE URODZENIA: Jawdzieny

 

DATA ŚMIERCI: 1940

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Bykownia

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Bolesław Błażewicz szkołę realną ukończył w Dyneburgu, zaś Wyższą Szkołę Leśną w Petersburgu (wg dokumentów z Centralnego Archiwum Woskowego). Inżynier leśnik. W 1924 r. zamieszkały w Białowieży, był nadleśniczym Nadleśnictwa Białowieskiego w latach 1926-1928 – wg zapisów w „Kalendarzu Leśnym Informacyjnym” (Wydawnictwo Oddz. Wileńskiego Związku Leśników Polskich w RP, Wilno 1928). Później wymieniony jako pracownik p.o. inspektora w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży („Almanach leśny, rocznik personalny…, Warszawa 1933 roku”). Następnie pracował jako inspektor w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (wymieniony w „Kalendarzu Leśnym Informacyjnym” na 1937 rok) i w tym czasie mieszkał w Toruniu.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

W 1939 roku ewakuował się na Kresy. Według informacji z Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – „Śladem Zbrodni Katyńskiej”, Błażewicza aresztowano w podróży do Lwowa. Został osadzony w więzieniu w Stanisławowie 28.10.1939 r., a stamtąd 20.02.1940 r. wywieziony do więzienia w Czernichowie.

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Bolesław Błażewicz nie występuje w Księgach Cmentarnych: Charkowa, Katynia i Miednoje. Jego nazwisko znajduje się na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej – lista dyspozycyjna Nr 42. Zamordowany przez sowieckie NKWD wiosną 1940 r. Najprawdopodobniej spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni.

Dąb Pamięci Bolesława Błażewicza posadzono w Nadleśnictwie Celestynów dnia 18 listopada 2011 r.

Biogram opracowano na podstawie referatu Tadeusza Chrzanowskiego (RDLP w Toruniu) „Dwunastu z listy katyńskiej” w „Leśnicy i Drzewiarze z Pomorza i Kujaw – ofiary zbrodni katyńskiej” w : ” Referaty prezentowane podczas Konferencji w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi, poprzedzającej uroczystość posadzenia Dębów Pamięci leśnikom i drzewiarzom z Pomorza i Kujaw – ofiarom Zbrodni Katyńskiej, 12 października 2013 roku” – Wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń 2013

Skany / fotografie: