LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Teofil Ossowski

08/03/1889 – 

IMIĘ:  Teofil

 

NAZWISKO: Ossowski

 

IMIĘ OJCA: Andrzej

 

IMIĘ MATKI: Teofila

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Sochaczewska

 

DATA URODZENIA: 08/03/1889

 

MIEJSCE URODZENIA: Odry, pow. Chojnice, woj. pomorskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Od 16.08.1920 r. do 31.01.1925 r. pełnił straż leśną w Konarzynach leśnictwo Czarna Woda, Nadleśnictwo Leśna Huta. W 1925 r. zdał w Margoninie egzamin na państwowych pomocników leśnych. Od 1925 r. pełnił obowiązki leśniczego w Nadleśnictwie Leśna Huta. W 1929 r. zdał w Toruniu egzamin dla kandydatów na stanowiska „III kategorii służby leśnej ochronnej i technicznej” i został mianowany prowizorycznym leśniczym. Z dniem 17.02.1930 r. został awansowany na stanowisko leśniczego w Nadleśnictwie Leśna Huta.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., przebywając już na Pomorzu, w dniu 20.02.1919 r. wstąpił jako ochotnik do 7 Dywizji Armii gen. Hallera i pełnił w niej służbę sanitarną. Następnie został przeniesiony do 18 Dywizji do szpitala polowego nr 609, gdzie służył jako sanitariusz. Zdemobilizowany 25.05.1920 r. Przeniesiony do rezerwy 01.09.1925 r.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Medal „Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości”

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W latach 1895-1903 uczeń szkoły ludowej w Odrach. W latach 1909-1911 służył w armii niemieckiej w 18 Pułku Piechoty, a następnie pomagał w gospodarstwie rodziców w Odrach. 03.08.1914 r. zmobilizowany do armii niemieckiej do 105 Kompanii Sanitarnej. Walczył w latach 1914-1917 na froncie w Rosji, a w okresie 1917-1918 na froncie francuskim, gdzie pełnił służbę jako sanitariusz. Wzięty do niewoli francuskiej 17.07.1918 r., przebywał w niej do 20.02.1919 r.

źródło : archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Skany / fotografie:

1. Zaświadczenie por. dr Gorczycy ze Szpitala Polowego nr 609 potwierdzające ofiarną służbę Teofila Ossowskiego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., źródło : Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
2. Odpis zaświadczenia wydanego przez Komendanta francuskiej jednostki C.M.C. 13 o przebywaniu Teofila Ossowskiego w niewoli francuskiej w latach 1918-19, Moulins, 15.05.1934 r., źródło : Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu