LEŚNICY POLSCY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ

Piotr Redzimski

25/10/1901 – 

IMIĘ:  Piotr

 

NAZWISKO: Redzimski

 

IMIĘ OJCA: Franciszek

 

IMIĘ MATKI: Agata

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Włoch

 

DATA URODZENIA: 25/10/1901

 

MIEJSCE URODZENIA: Zdrojno, pow. Starogard Gdański, woj. pomorskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

SŁUŻBA W LASACH PAŃSTWOWYCH:

Od 01.02.1921 r., z przerwą na odbycie obowiązkowej służby wojskowej, odbywał praktyki leśne w Nadleśnictwie Osieczno. Z dniem 07.12.1923 r. został przeniesiony do Nadleśnictwa Leśna Huta. W latach 1924-25 pobierał naukę w szkole dla leśniczych w Margoninie. W okresie 1925-1927 r. pracował jako pomocnik leśny w Nadleśnictwie Kościerzyna, a od kwietnia 1927 r. objął stanowisko najpierw p.o. leśniczego, a od grudnia 1929 r. leśniczego w leśnictwie Zwierzyniec, Nadleśnictwo Chylonia. W 1929 r. zdał egzamin dla kandydatów na stanowiska „III kategorii służby leśnej ochronnej i technicznej”.

Po II wojnie światowej w latach 1945-1955 leśniczy w leśnictwie Lubań Nadleśnictwa Cewice.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

SŁUŻBA WOJSKOWA LUB KONSPIRACYJNA:

W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. wstąpił ochotniczo 11.02.1920 r. do Wojska Polskiego i został przydzielony do Oddziału Sztabowego 65 Pułku Piechoty. Zwolniony ze służby dnia 12.11.1921 r.
W okresie 21.04.1922-21.11.1923 odbywał obowiązkową służbę wojskową w 1 baonie 2 kompanii 86 Pułku Piechoty stacjonującym w Lebedziejewie na Kresach Wschodnich, pełniąc obowiązki magazyniera broni i szefa kancelarii 1 baonu. Służbę zakończył w stopniu kaprala.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Medal „Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości”

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Absolwent niemieckiej szkoły w Sinówce. Następnie pomagał rodzicom przy gospodarstwie.

źródło : archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Skany / fotografie:

1. Piotr Redzimski – zdjęcie przedwojenne, źródło : Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
2. Zaświadczenie wystawione dla Piotra Redzimskiego przez Nadleśniczego Smolińskiego z Nadleśnictwa Wierzchlas poświadczające odbycie przez niego praktyk leśnych, źródło : Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku